<<< Sekundární a terciální detekční činidla   obsah    M.O.M.® (Myš na myš) imunodetekční kity >>>

Detekce druh na druh (myš)

Řešení, když je primární protilátka stejného druhu jako vzorek.

Řešení, když je primární protilátka stejného druhu jako vzorek.

Pokud je primární protilátka ze stejného druhu organizmu jako vzorek, sekundární protilátka nebude schopna rozlišit mezi endogenními imunoglobuliny a primární protilátkou. To může vést k vysokému nespecifickému barvení pozadí, které by mohlo překrývat barvení specifické pro antigen. Detekce myších primárních protilátek na myších tkáních je obzvláště důležitá z důvodu velkého počtu vyráběných myších primárních protilátek a širokého využití myší v modelových systémech, xenograftech a dalších aplikacích.

Kosterní sval: Alfa-sarkoglycan (m), M.O.M. Fluorescein Kit (zelená) • Svalový aktin (m), M.O.M. Basic Kit, Texas Red Avidin DCS (červená).

<<< Sekundární a terciální detekční činidla   obsah    M.O.M.® (Myš na myš) imunodetekční kity >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz