<<<  Blokování signálu na pozadí                 obsah            Montovací media  >>>

 

Sekundární protilátky se připravují hyperimunizací zvířat způsobem, který vytváří protilátky s vysokou afinitou. Ty se potom čistí afinitní chromatografií, která je určena k odstranění jakýchkoli nízko afinitních protilátek. Cross-reaktivita, která může vznikat se specifickým značením, je odstraněna technikami adsorpce na pevnou fázi. Konečný produkt je pak podroben přísným kontrolám kvality, zahrnujícím imunodifuzi, enzymovou imunoanalýzu na pevné fázi, gelovou elektroforézu, testy na pevné fázi a IHC barvení tkáně. Tyto nekonjugované protilátky se používají k výrobě našich enzymových konjugovaných a biotinylovaných sekundárních protilátek.

Biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky

Vysoce afinitní, purifikované, biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky se vyrábějí za kontrolovaných podmínek, aby se zachovala maximální specifičnost a afinita. Tyto sekundární protilátky jsou podrobeny přísným kontrolám kvality a mohou být použity pro barvení tkání a buněk, testy ELISA a blotování.

 

Sekundární protilátkyBiotinylovanéNekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát) Hostitelský druh (RTU)Hostitelský druh (koncentrát)
KozaKrálíkKůňKozaKůňKozaKrálíkKůň
Anti-Cat IgG (H+L)BA-9000
Anti-Chicken IgG (H+L)BA-9010
Anti-Goat IgG (H+L)BA-5000BA-9500BP-9500AI-5000
Anti-Guinea Pig IgG (H+L)BA-7000
Anti-Hamster IgG (H+L)BA-9100AI-9100
Anti-Horse IgG (H+L)BA-8000
Anti-Mouse IgG (H+L)BA-9200BA-2000BP-9200BP-2000AI-9200AI-2000
Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbedBA-2001
Anti-Mouse IgM (H+L), Mu chain specificBA-2020
Anti-Rabbit IgG (H+L)BA-1000BA-1100BP-9100BP-1100AI-1000
Anti-Rat IgG (H+L)BA-9400BA-4000BP-9400AI-4000
Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbedBA-9401BA-4001AI-4001
Anti-Sheep IgG (H+L)BA-6000
Anti-Swine IgG (H+L)BA-9020
Universal Anti-Mouse/Rabbit IgG (H+L)BA-1400BP-1400
Universal Pan-Specific Anti-Mouse/Rabbit/Goat IgG (H+L)BA-1300

 

 

Sekundární protilátkyBiotinylovanéNekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát)Hostitelský druh (koncentrát)
KozaKoza
Anti-Human IgG (H+L)BA-3000AI-3000
Anti-Human IgE, ε (Epsilon) chain specificBA-3040AI-3040
Anti-Human IgG, γ (Gamma) chain specificBA-3080AI-3080
Anti-Human IgM, μ (Mu) chain specificBA-3020AI-3020
Anti-Human κ (Kappa) Chain, kappa chain specificBA-3060AI-3060

 

Sekundární protilátky konjugované s enzymem

Vector Labs nabízí vysoce afinitní, čištěné protilátky zesíťované alkalickou fosfatázou (AP) nebo křenovou
peroxidázou (HRP) nejvyšší specifičnosti. Konjugační postup zajišťuje maximální zachování enzymové
aktivity a specifity protilátek. Doporučené aplikace zahrnují barvení tkání, testy ELISA a blotování.

 

ProduktKatalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Alkaline Phosphatase labeledAP-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Alkaline Phosphatase labeledAP-1000
Peroxidáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeledPI-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeledPI-1000
Anti-Human IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeledPI-3000
Anti-Goat IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeledPI-9500

Enzymové konjugáty avidinu a streptavidinu

Tyto produkty jsou vhodné pro aplikace na pevné fázi, systémy barvení tkání/buněk nebo blotování.
Konjugáty se produkují v optimalizovaném poměru k enzymům s nejvyšší specifickou aktivitou. Kovalentní
vazby jsou specificky voleny tak, aby poskytovaly stabilní, vysoce aktivní konjugáty.

 

ProduktKatalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Alkaline Phosphatase StreptavidinSA-5100
Alkaline Phosphatase Avidin DA-2100
Peroxidáza
Horseradish Peroxidase Streptavidin, concentrateSA-5004
Horseradish Peroxidase Streptavidin, R.T.U.SA-5704
Horseradish Peroxidase Avidin D, concentrateA-2004
Horseradish Peroxidase Avidin D, R.T.U.A-2704

 

<<<  Blokování signálu na pozadí                 obsah            Montovací media  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz