<<<  Blokování signálu na pozadí                 obsah            Montovací media  >>>

 

Sekundární protilátky se připravují hyperimunizací zvířat způsobem, který vytváří protilátky s vysokou afinitou. Ty se potom čistí afinitní chromatografií, která je určena k odstranění jakýchkoli nízko afinitních protilátek. Cross-reaktivita, která může vznikat se specifickým značením, je odstraněna technikami adsorpce na pevnou fázi. Konečný produkt je pak podroben přísným kontrolám kvality, zahrnujícím imunodifuzi, enzymovou imunoanalýzu na pevné fázi, gelovou elektroforézu, testy na pevné fázi a IHC barvení tkáně. Tyto nekonjugované protilátky se používají k výrobě našich enzymových konjugovaných a biotinylovaných sekundárních protilátek.

Biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky

Vysoce afinitní, purifikované, biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky se vyrábějí za kontrolovaných podmínek, aby se zachovala maximální specifičnost a afinita. Tyto sekundární protilátky jsou podrobeny přísným kontrolám kvality a mohou být použity pro barvení tkání a buněk, testy ELISA a blotování.

 

Sekundární protilátky Biotinylované Nekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát)  Hostitelský druh (RTU) Hostitelský druh (koncentrát)
Koza Králík Kůň Koza Kůň Koza Králík Kůň
Anti-Cat IgG (H+L) BA-9000
Anti-Chicken IgG (H+L) BA-9010
Anti-Goat IgG (H+L) BA-5000 BA-9500 BP-9500 AI-5000
Anti-Guinea Pig IgG (H+L) BA-7000
Anti-Hamster IgG (H+L) BA-9100 AI-9100
Anti-Horse IgG (H+L) BA-8000
Anti-Mouse IgG (H+L) BA-9200 BA-2000 BP-9200 BP-2000 AI-9200 AI-2000
Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbed BA-2001
Anti-Mouse IgM (H+L), Mu chain specific BA-2020
Anti-Rabbit IgG (H+L) BA-1000 BA-1100 BP-9100 BP-1100 AI-1000
Anti-Rat IgG (H+L) BA-9400 BA-4000 BP-9400 AI-4000
Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbed BA-9401 BA-4001 AI-4001
Anti-Sheep IgG (H+L) BA-6000
Anti-Swine IgG (H+L) BA-9020
Universal Anti-Mouse/Rabbit IgG (H+L) BA-1400 BP-1400
Universal Pan-Specific Anti-Mouse/Rabbit/Goat IgG (H+L) BA-1300

 

 

Sekundární protilátky Biotinylované Nekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát) Hostitelský druh (koncentrát)
Koza Koza
Anti-Human IgG (H+L) BA-3000 AI-3000
Anti-Human IgE, ε (Epsilon) chain specific BA-3040 AI-3040
Anti-Human IgG, γ (Gamma) chain specific BA-3080 AI-3080
Anti-Human IgM, μ (Mu) chain specific BA-3020 AI-3020
Anti-Human κ (Kappa) Chain, kappa chain specific BA-3060 AI-3060

 

Sekundární protilátky konjugované s enzymem

Vector Labs nabízí vysoce afinitní, čištěné protilátky zesíťované alkalickou fosfatázou (AP) nebo křenovou
peroxidázou (HRP) nejvyšší specifičnosti. Konjugační postup zajišťuje maximální zachování enzymové
aktivity a specifity protilátek. Doporučené aplikace zahrnují barvení tkání, testy ELISA a blotování.

 

Produkt Katalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Alkaline Phosphatase labeled AP-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Alkaline Phosphatase labeled AP-1000
Peroxidáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeled PI-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeled PI-1000
Anti-Human IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeled PI-3000
Anti-Goat IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeled PI-9500

Enzymové konjugáty avidinu a streptavidinu

Tyto produkty jsou vhodné pro aplikace na pevné fázi, systémy barvení tkání/buněk nebo blotování.
Konjugáty se produkují v optimalizovaném poměru k enzymům s nejvyšší specifickou aktivitou. Kovalentní
vazby jsou specificky voleny tak, aby poskytovaly stabilní, vysoce aktivní konjugáty.

 

Produkt Katalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Alkaline Phosphatase Streptavidin SA-5100
Alkaline Phosphatase Avidin D A-2100
Peroxidáza
Horseradish Peroxidase Streptavidin, concentrate SA-5004
Horseradish Peroxidase Streptavidin, R.T.U. SA-5704
Horseradish Peroxidase Avidin D, concentrate A-2004
Horseradish Peroxidase Avidin D, R.T.U. A-2704

 

<<<  Blokování signálu na pozadí                 obsah            Montovací media  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz