<<<  Kompatibilita kontrastního barviva a substrátu                 obsah           Činidla pro sekundární a terciární detekci >>>

Blokování signálu na pozadí

Blokovací činidla minimalizují signál na pozadí vznikající aktivitou endogenních enzymů, biotinu, a nespecifických vazeb tkáňových prvků (nabité částice, makromolekuly, Fc receptory) s detekčními činidly.

Blokovací roztok BLOXALL™ zcela eliminuje aktivitu obou endogenních enzymů.
Aktivita endogenní alkalické fosfatázy (AP) a peroxidázy (HRP) v řezu zmrzlé tkáně střeva fixované acetonem zobrazená pomocí Vector® Red AP substrátu (purpurová) a ImmPACT™ DAB HRP substrátu (hnědá), (vlevo). Stejné substráty použité v tkáních ošetřených roztokem BLOXALL™ (vpravo). Blokovací roztok BLOXALL™ zcela eliminuje aktivitu obou endogenních enzymů

BLOXAL™ blokovací roztok endogenní peroxidázy/alkalické fosfatázy

Tkáně mohou obsahovat endogenní peroxidázu, pseudoperoxidázu a/nebo alkalickou fosfatázu, které vyvolají barvení pozadí. BLOXALL™ inaktivuje každý z těchto enzymů v jednom kroku.

Kompatibilní s řezy tkání fixovaných formalínem, zalitých v parafínu, zmraženými tkáněmi a buněčnými přípravky.
Připraveno k použití ve vhodné lahvičce s kapátkem.
Účinnější než běžné blokovací metody.
Krátká 10-ti minutová inkubace.

Roztok Levamisolu

Tento roztok specificky inhibuje aktivitu endogenní alkalické fosfatázy.

Může být přidán k roztoku substrátu alkalické fosfatázy
Neinhibuje izoenzym použitý pro činidla VECTASTAIN® ABC-AP, ImmPRESS™-AP činidla a další konjugáty alkalické fosfatázy
Ready-to-use ve vhodné lahvičce s kapátkem

Avidin/biotin blokovací kit

Tento kit blokuje veškerý endogenní biotin, biotinové receptory a vazebná místa pro avidin přítomná v tkáních, aby se zabránilo nespecifické vazbě avidinu nebo biotinylovaných činidel s
avidin-biotin detekčními systémy. Ready-to-use ve vhodné lahvičce s kapátkem.

Sada na blokování streptavidinu/biotinu

Tento kit blokuje veškerý endogenní biotin, biotinové receptory a vazebná místa pro streptavidin přítomné v tkáních, aby se zabránilo nespecifické vazbě streptavidinu nebo biotinylovaných činidel s biotin/streptavidin detekčními systémy. Připraveno k použití ve vhodné lahvičce s kapátkem.

Normální séra

Naše normální séra jsou odebrána ze zdravých dospělých zvířat. Sérum se tepelně zpracuje a centrifuguje, aby se odstranily sraženiny a pak se přefiltrovaly. Každé sérum se testuje s vhodnou
protilátkou, aby se zkontrolovala možná cross-reaktivita. Séra mohou být použita k blokování nespecifické vazby nebo jako ředidlo protilátky.

2,5% normální sérum

Naše normální séra jsou odebrána ze zdravých dospělých zvířat.

Tepelně zpracováno a odstředěno pro zbavení precipitátu, následuje filtrace.
Testováno na cross-reaktivitu.
Může být použito pro blokování nespecifické vazby nebo jako ředidlo protilátky.

Hovězí sérový albumin (BSA)

Imunohistochemický stupeň.

Může být použit jako ředidlo nebo blokovací činidlo.
Bez nečistot přítomných v jiných stupních BSA, které mohou tvořit artefakty nebo zvýšit barvení pozadí při IHC, ELISA nebo blotech

Carbo-Free™ blokovací roztok

Jedná se o roztok na bázi bílkovin, který je prostý glykoproteinů. Je ideální pro aplikace využívající lektiny, u kterých by kontaminace glykoproteiny mohla vyvolat barvení pozadí nebo falešně pozitivní výsledky.

Může být použit k blokování nespecifické vazby nebo jako ředidlo protilátky.

R.T.U. Animal-Free blokovací činidlo a ředidlo

Tento produkt odvozený z rostlinných proteinů je univerzálním ředidlem protilátek a blokovacím činidlem určeným pro IHC a IF aplikace založené na buňkách a tkáních.

Tento ready-to-use roztok může být použit jako alternativa k normálnímu séru, BSA, kaseinu a netučnému sušenému mléku. Dodává se bez azidu sodného. Může být proto použit jak u konjugátů
protilátek s peroxidázou a alkalickou fosfatázou, tak u všech sekundárních detekčních činidel včetně polymerních systémů a avidin/biotin činidel, která obsahují tyto enzymy. To činí roztok obzvláště vhodný pro mnohočetné značení antigenu.

Tento produkt byl navržen s optimalizovanými podmínkami a neutrálním pH speciálně pro IHC a IF metody

Animal-Free Blocker™ (5x koncentrovaný roztok)

Jedná se o rostlinné blokovací činidlo a ředidlo pro IHC, blotování nukleových kyselin, proteinů a další aplikace. Neobsahuje žádnou živočišnou bílkovinu a může být použito i jako alternativa k séru, BSA, kaseinu nebo odtučněnému sušenému mléku.

10x roztok kaseinu

Tento roztok je obecným blokovacím činidlem pro IHC, blotování nukleových kyselin, proteinů a další aplikace.

 

Produkt Katalogové číslo
BLOXALL™ Blocking Solution SP-6000
Levamisole Solution SP-5000
Avidin/Biotin Blocking Kit SP-2001
Streptavidin/Biotin Blocking Kit SP-2002
Normal Goat Serum S-1000
Normal Horse Serum S-2000
Normal Chicken Serum S-3000
Normal Swine Serum S-4000
Normal Rabbit Serum S-5000
2.5% Normal Goat Serum S-1012
2.5% Normal Horse Serum S-2012
Bovine Serum Albumin (BSA) SP-5050
10x Casein Solution SP-5020
Carbo-Free™ Blocking Solution SP-5040
R.T.U. Animal-Free Block and Diluent SP-5035
Animal-Free Blocker™ SP-5030

 

<<<  Kompatibilita kontrastního barviva a substrátu                 obsah           Činidla pro sekundární a terciární detekci  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz