<<< Reagencie pro příslušenství                           obsah                      

Blokování nespecifického pozadí

Blokovací činidla minimalizují signál pozadí z endogenní enzymové aktivity, biotinu a nespecifické vazby tkáňových prvků (nabité částice, makromolekuly, Fc receptory) pomocí detekčních činidel. U aplikací IF by měla být zvláštní pozornost věnována přítomnosti autofluorescence.

TrueVIEW™ Autofluorescence Quenching kit

TrueVIEW Autofluorescence Quenching Kit – souprava pro zhášení nežádoucí fluorescence v tkáňových řezech fixovaných aldehydovou fixací, erytrocytech a strukturních proteinů jako kolagen a elastin. Unikátní složení váže a účinně potlačuje autofluorescenci i v těch nejproblematičtějších tkáních, jako jsou ledviny, slezina či pankreas.

Použití činidla pro potlačení autofluorescence TrueVIEW vede ve většině imunofluorescenčních protokolů k významnému zvýšení celkového poměru signálu k šumu.

TrueVIEW činidlo je jedinečný krok ke snížení nežádoucí autofluorescence, které nepochází z lipofuscinu, přičemž si vzorek zachovává specifické fluorescenční barvení antigenu. Zhášecí účinek reagencií z kitu umožňuje jednoznačnou vizualizaci „True View“ zamýšleného cílového antigenu.

Proč TrueVIEW Quenching kit?

Specifická redukce pozadí vyvolaného aldehydovou fixací
Lepší poměr signálu k šumu
Efektivní také na problémových tkáních
Jednoduché použití, jen 5 minut inkubace Kompatibilní s mnoha fluorofory
Vhodný pro epifluorescenční I konfokální mikroskopii
Kit obsahuje Anti-fade montovací medium s DAPI nebo bez DAPI

 

<<< Reagencie pro příslušenství                           obsah                  

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz