Zlepšení výsledků IHC a IF barvení – webinář [ENG]

vytvořeno: 14.4.2021

O WEBINÁŘI

Imunohistochemie (IHC) a imunofluorescence (IF) jsou dobře zavedené a důvěryhodné metody pro detekci a lokalizaci proteinů ve vzorcích buněk a tkání. I zkušení vědci a laboratorní pracovníci však někdy zápasí s opakujícími se problémy, jako je interference pozadí, nedostatek specificity, slabý signál nebo špatná reprodukovatelnost. Všechny tyto potíže se navíc mohou sloučit a jejich řešení vyžaduje spoustu cenného času a zvýšení nákladů, což znamená také snížení produktivity laboratoře a zpoždění dodávání smysluplných výsledků.

Touto “technickou diskusí” sponzorovanou společností Vector Laboratories, která zkoumá přístupy k optimalizaci Vašich pracovních postupů barvení IHC a IF, Vás provede dr. Craig Pow.

Vybraná témata

Výběr barvicích činidel
Identifikace a eliminace zdrojů nespecifického barvení
Odpovídající kontroly

https://www.bigmarker.com/labx-media-group/Technique-Talk-Improving-IHC-and-IF-Staining-Results?bmid=2f6abc83e272

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie je jednou z nejintenzivněji používaných technik v imunologii, která vytváří velké množství dat v krátkém čase. Umožňuje získat informace o markerech buněčného povrchu, buněčných procesech (jako je apoptóza), signálních drahách a mnoha dalších.

více informací
kategorie: imunologie
Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

PSA je marker diferenciace nádorů epitelu prostaty. Klon 35H9 je klonem se stabilně skvělými výsledky v NordiQC. Pokud hledáte myší klon pro jednoduché i dvojité barvení, neuděláte chybu. 

více informací