Výběr nejlepších protilátek: Biocare Medical

vytvořeno: 14.2.2019

Protože jsme si vědomi hodnoty Vašeho času, napadlo nás zjednodušit Vám práci při výběru vhodných klonů protilátek. Proto Vám budeme tento rok pravidelně přinášet výběr těch nejlepších protilátek, které Vám může Baria nabídnout.  Jedná se o protilátky s výbornými klony, které ověřila naše vlastní praxe a mezinárodní institut externí kontroly kvality. Naše aplikační specialistky Vám pravidelně představí produkty od špičkových výrobců.

Prvním z nich je společnost BIOCARE MEDICAL, jedna z předních světových značek na poli imunohistochemických a molekulárně biologických produktů. (více o výrobci zde)

Podívejte se na bližší informace ke každé ze 4 vybraných protilátek a zjistěte, proč jsme tento klon vybrali, jaká je pro něj nejvhodnější kontrola a obvyklý barvící protokol.

 

 

ECAD   

Klon HECD-1 je vynikající klon, který si drží stabilní místo v testování NQC. V posledním testovacím běhu měl nejlepší hodnocení spolu s klonem 35B5 (Leica).

 

Snížení exprese nebo funkce ECAD se jeví jako důležitý krok v progresi nádoru. Ve srovnání s normálními tkáněmi může být exprese ECAD v maligních nádorech omezena a u vysoce invazivních, špatně diferencovaných karcinomů může být exprese ECAD zcela vymizelá.

 

Kontrolní tkání jsou játra.

 

Protokoly, které vyhověly kritériím na optimální barvení, byly založeny na pretreatmentu v pH9 a ředění se pohybovalo kolem 1:100. Klon vyhovuje jak manuálnímu protokolu, tak automatickému zpracování.

 

TTF

Klon SPT24 se jednoznačně drží na špičce a lze ho označit za jediný spolehlivý klon na TTF1. Klon je vysoce specifický a na rozdíl od klonu 8G7G3 nepřibarvuje hepatocyty.

 

TTF1 má vysokou specifitu k plicní tkáni, citlivost pro diagnostiku plicních patologií je dobrá. Požívá se nejčastěji jako marker pro diagnostiku plicního adenokarcinomu a rozlišení metastáz extrapulmonálního původu.

 

Kontrolou jsou normální plíce.

 

Protokoly vyhovující NQC používali vždy pH9 jako pretreament a ředění se pohybovalo kolem 1:200 a to jak pro manuální tak pro automatické barvení.

 

P63

Klon 4A4 je jeden ze dvou nejvíce používaných klonů na trhu.

 

p63 je protein který se omezuje na bazální buňky dlaždicového epitelu (včetně epidermis a vlasových folikulů) a urotelia a na bazální buňky/myoepiteliální buňky v prsních, potních žlázách, slinných žlázách a prostatě. Díky tomu se využívá k diagnostice tumorů vzešlých z těchto buněk. Také se využívá pro stanovení invazivity karcinomů, u které bazální vrstva p63 pozitivních buněk nebo je narušena. Stejné nádory obvykle exprimují cytokeratin 5 a 14. Nicméně p63 často vykazuje delší reakci. S výhodou se proto kombinují protilátky proti p63a CK HMW (5+14) i do koktejlu.

 

Pozitivní kontrolou je nejčastěji tonsila, vhodná je i prostata nebo placenta.

Protokoly vyhovující NQC používali vždy pH9 jako pretreament a ředění se pohybovalo kolem 1:100 a to jak pro manuální tak pro automatické barvení.

 

Cytokeratin HMW (koktejl CK5+CK14)

Vynikající klon XM26 proti CK5 a klon LL002 proti CK14. Oproti klonu 34BE12, který nedoporučujeme (kromě CKHMW falešně přibarvuje i nízkomolekulární CK), je tento koktejl CK5/CK14 vysoce specifický.

 

Koktejl protilátek rozeznávající CK5 a CK14. Používá se k diagnostice stejně jako p63 – tyto cytokeratiny jsou exprimovány v dlaždicobuněčných a adenoskvamózních karcinomech a jsou negativní u adenokarcinomů.

 

Kontrolou je stejně jako u p63 tonsila.

 

Protokoly, které vyhověly NQC pracovaly s pretreatmentem pH9 a ředění se pohybovalo kolem 1:100 a to jak pro manuální tak pro automatické barvení.

 

S vyběrem i objednáním
vám rádi poradíme, ozvěte se.

 

Název produktuKlonKatalogové číslo
Cytokeratin HMW 1.0mlXM26+LL002ACI3025Ckoupit
E-Cadherin 1.0mlHECD-1CM170Ckoupit
p63 1.0ml4A4CM163Ckoupit
Thyroid transciption factor – 1 1.0mlSPT24ACI3126Ckoupit

 

 

“Widefield” Mikroskopie – úvod

“Widefield” Mikroskopie – úvod

Tento článek má za cíl vysvětlit rozdíly mezi mikroskopem se širokým zorným polem (WF) a konfokálním mikroskopem, zejména pak rozdíly mezi zobrazováním a osvětlením mezi oběma těmito systémy. Rovněž se článek zabývá konfigurací mikroskopů se širokým zorným polem, konkrétně použitých světelných drah a problémy se světlem mimo rovinu zaostření.

více informací
Jak dezinfikovat mikroskop

Jak dezinfikovat mikroskop

Současná pandemie nového koronaviru vyvolala spoustu otázek ohledně metod dekontaminace mikroskopů, aby bylo jejich použití co nejbezpečnější. Běžně jsou mikroskopy sdíleny hned několika uživateli a zkoumané vzorky jsou často mikroorganismy, které mohou být infekční.

více informací
Sezení při mikroskopování

Sezení při mikroskopování

Žádný člověk není stejný. Ať už vysoký či malý, mohutnější nebo drobnější, pravák či levák, každý má na nástroj, se kterým pracuje hned několik hodin denně, různé požadavky. Toto platí zejména pak pro pracoviště, kde se provádí rutinní úkoly vyžadující statické držení těla, jako je například pipetování, mikroskopování nebo krájení na mikrotomu.

více informací