TOP protilátky – PSA (klon EP109) – králičí monoklonální protilátka

vytvořeno: 14.5.2018

zeta_logo

PSA (klon EP109) – králičí monoklonální protilátka

Klon EP109 – výborný králičí klon     nordiqc_logo

 

Prostatický specifický antigen (PSA) je členem skupiny serinových proteáz. Syntetizuje se v duktálním a acinárním epitelu prostaty a difunduje do séra. Objevuje se v normální, hyperplastické a maligní tkáni prostaty. Nízká exprese PSA byla hlášena v jiných normálních nebo nádorových tkáních, jako jsou uretrální, periuretrální a perianální žlázy, karcinom slinných vývodů a vzácné karcinomy prsu. Ačkoli byla v jiných tkáních zjištěna nízká exprese PSA, PSA je stále specifickým a citlivým markerem pro imunohistochemickou analýzu nádorů s diferenciací epiteliálních buněk prostaty. Je cenná při identifikaci metastatických nádorů prostatického původu.

Pozitivní kontrola: prostata

Buněčná lokalizace: cytoplazmatická

 

zeta_PSA

Normální tkáň prostaty barvená anti-PSA protilátkou použitím peroxidázového konjugátu a DAB chromogenu, fixovaný formalinem, zalitý do parafínu. Všimněte si zbarvení cytoplazmy žlazových buněk.

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací