TOP protilátky – koktejl pro dvoubarevné metody – AMACR+p63+HMW CK koktejl – králičí a myší monoklonální protilátky

vytvořeno: 14.5.2018

zeta_logo

koktejl pro dvoubarevné metody – AMACR+p63+HMW CK koktejl – králičí a myší monoklonální protilátky

 

Vysoká exprese AMACR proteinu se vyskytuje v adenokarcinomu prostaty, avšak nikoli v benigní tkáni prostaty.

P63 je detekován v bazálních buňkách prostaty v normálních prostatických žlázách a PIN. Je však negativní v adenokarcinomu prostaty.

CK HMW klon 34βE12 rozpoznává bazální buňky benigní prostaty a PIN a je stejně jako p63 je u adenokarcinomu prostaty negativní. CK 34βE12 a p63 jsou tedy užitečné jako diferenciální markery pro benigní žlázy prostaty a adenokarcinom (negativní markery).

Kombinace AMACR (králičí), CK HMW a p63 (obě myší)může být mimořádně užitečná pro diagnostiku PIN a adenokarcinomu, obzvláště v obtížných případech s limitovaným množstvím tkáně.

 

zeta_koktejl

Adenokarcinom prostaty barvený PIN 4 s použitím DAB-konjugátu p63 & HMW CK34βE12 a FastRed-konjugátu AMACR. Benigní žlázy jsou p63+/HMW CK34βE12+/AMACR, zatímco adenokarcinom je p63-/HMW CK34βE12-/AMACR+

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací