TOP protilátky – ERG (klon EP111
stejný jako EPR3864) – králičí monoklonální protilátka

vytvořeno: 14.5.2018

ERG (klon EP111, stejný jako EPR3864) – králičí monoklonální protilátka

Výborný králičí klon      nordiqc_logo

 

U karcinomu prostaty může být genový lokus ERG podroben chromosomální translokaci s genem transmembránového proteázového serinu 2 regulovaným androgenem (TMPRSS2), což vede k expresi onkoproteinu TMPRSS2-ERG; nového diagnostického markeru rakoviny prostaty. Bylo zjištěno, že fúze TMPRSS2-ERG je nejběžnější proto-onkogen přítomný v rakovině prostaty (50-70 % případů). Molekulární metody (FISH, bDNA) ukázaly silnou korelaci mezi stavem přeskupení TMRPSS2-ERG a expresí ERG, jak bylo zjištěno pomocí IHC. Bylo prokázáno, že exprese ERG onkoproteinu je vysoce specifickým markerem pro rakovinu prostaty. Vzhledem k nedostatečné expresi ERG v široké škále normálních epiteliálních tkání a nádorů a jeho hojné přítomnosti v prostatickém adenokarcinomu je detekce ERG pomocí IHC cenným nástrojem pro diagnostiku rakoviny prostaty nebo určení původu prostaty. ERG je také hojně exprimován ve vaskulárních endoteliálních buňkách, což je velmi specifický marker vaskulárních nádorů.

Klon EP111

Pozitivní kontrola: appendix

Buněčná lokalizace: jaderná, s akceptací slabé cytoplasmatické pozitivity endotelu

 

zeta_ERG

Karcinom prostaty barvený anti-ERG protilátkou použitím peroxidázového konjugátu a DAB chromogenu, fixovaný formalinem, zalitý do parafínu. Všimněte si zbarvení jader nádorových buněk.

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací