Stability TAG Technology

vytvořeno: 30.7.2018

Stability TAG Technology umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

  • perfektní kvalita při laboratorní teplotě
  • reakční nastavení nevyžaduje led
  • produkty mohou být zasílány bez ledu – ušetříte náklady

Stability TAG Technology

Všechny enzymy produkované společností Solis BioDyne jsou výjimečně stabilní při pokojové teplotě díky specifickým genetickým modifikacím – TAG stabilita. TAG stabilita zvyšuje dobu životnosti polypeptidů a jejich toleranci k teplotě v širokém měřítku beze změny vlastností polypeptidu samotného. Po skladování při pokojové teplotě po dobu jednoto měsíce nebyla detekována žádná změna aktivity enzymů. Stabilita TAG Technology je nyní aplikována na všechny produkty Solis BioDyne enzymy, end-point Master Mixy a qPCR mixy.


Testováno na řadě proteinů

Stabilizační efekt TAG stability byl testován na řadě proteinů zahrnující Taq DNA polymerázu, reverzní transkiptázu, inhibitor transkriptázy, inhibitor RNasy, hEPO, PCNA, pyrofosfatázu a hLIF.

TAG stabilita neovlivňuje vlastnosti proteinu

Řada testů s proteiny stabilizovanými technologií TAG prokázala, že stabilizace nemá na vlastnosti proteinu žádný vliv. Například, byla provedena pluripotence v ES buňkách v průběhu cílení genů (gene targeting) pomocí Stability TAG-hLIF; amplifikace DNA pomocí Stability TAG-Taq DNA polymerázy (FIREPol® DNA Polymerase) byla provedena za stejné účinnosti a přesnosti s běžnou Taq.

Skladování při pokojové teplotě neovlivňuje účinnost enzymů

Všechny produkty byly testovány na stabilitu při pokojové teplotě. Toto může být ilustrováno s porovnáním výkonu mezi testy skladovanými při -20°C a stejnými produkty, které byly skladovány při pokojové teplotě po dobu 4 týdnů. Nebyly zjištěny žádné detekovatelné změny účinnosti 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix (Obrázek A) nebo FIREScript reverse transcriptase (Obrázek B) po 4 týdnech skladování při pokojové teplotě.

 

Dlouhodobá stabilita při -20°C

Navíc k vynikající stabilitě při laboratorní teplotě, vykazují enzymy Solis BioDyne výjimečnou dlouhodobou trvanlivost. Dokonce po 18 letech poskytuje naše první šarže FirPol® DNA Polymerase uspokojivé výsledky v PCR (Obrázek C).

Obrázek C

Patentovaná technologie

Nyní byl v EU udělen Patent EP2501716, Složení pro zvýšení polypeptidové stability a aktivity, a podobné metody. Patent je publikován v Evropském patentovém Bulletinu 21/04/15!

 

Polymeráza

 

HotStart Polymeráza

 

Enzymy nabízíme i ve výhodných předmíchaných 5x koncentrovaných mixech s různou koncentrací MgCl2 – pro lepší optimalizaci Vaší PCR reakce.

Vzorky polymerázy i Master mixů jsou samozřejmostí!

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací