Stability TAG Technology

vytvořeno: 30.7.2018

Stability TAG Technology umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

  • perfektní kvalita při laboratorní teplotě
  • reakční nastavení nevyžaduje led
  • produkty mohou být zasílány bez ledu – ušetříte náklady

Stability TAG Technology

Všechny enzymy produkované společností Solis BioDyne jsou výjimečně stabilní při pokojové teplotě díky specifickým genetickým modifikacím – TAG stabilita. TAG stabilita zvyšuje dobu životnosti polypeptidů a jejich toleranci k teplotě v širokém měřítku beze změny vlastností polypeptidu samotného. Po skladování při pokojové teplotě po dobu jednoto měsíce nebyla detekována žádná změna aktivity enzymů. Stabilita TAG Technology je nyní aplikována na všechny produkty Solis BioDyne enzymy, end-point Master Mixy a qPCR mixy.


Testováno na řadě proteinů

Stabilizační efekt TAG stability byl testován na řadě proteinů zahrnující Taq DNA polymerázu, reverzní transkiptázu, inhibitor transkriptázy, inhibitor RNasy, hEPO, PCNA, pyrofosfatázu a hLIF.

TAG stabilita neovlivňuje vlastnosti proteinu

Řada testů s proteiny stabilizovanými technologií TAG prokázala, že stabilizace nemá na vlastnosti proteinu žádný vliv. Například, byla provedena pluripotence v ES buňkách v průběhu cílení genů (gene targeting) pomocí Stability TAG-hLIF; amplifikace DNA pomocí Stability TAG-Taq DNA polymerázy (FIREPol® DNA Polymerase) byla provedena za stejné účinnosti a přesnosti s běžnou Taq.

Skladování při pokojové teplotě neovlivňuje účinnost enzymů

Všechny produkty byly testovány na stabilitu při pokojové teplotě. Toto může být ilustrováno s porovnáním výkonu mezi testy skladovanými při -20°C a stejnými produkty, které byly skladovány při pokojové teplotě po dobu 4 týdnů. Nebyly zjištěny žádné detekovatelné změny účinnosti 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix (Obrázek A) nebo FIREScript reverse transcriptase (Obrázek B) po 4 týdnech skladování při pokojové teplotě.

 

Dlouhodobá stabilita při -20°C

Navíc k vynikající stabilitě při laboratorní teplotě, vykazují enzymy Solis BioDyne výjimečnou dlouhodobou trvanlivost. Dokonce po 18 letech poskytuje naše první šarže FirPol® DNA Polymerase uspokojivé výsledky v PCR (Obrázek C).

Obrázek C

Patentovaná technologie

Nyní byl v EU udělen Patent EP2501716, Složení pro zvýšení polypeptidové stability a aktivity, a podobné metody. Patent je publikován v Evropském patentovém Bulletinu 21/04/15!

 

Polymeráza

 

HotStart Polymeráza

 

Enzymy nabízíme i ve výhodných předmíchaných 5x koncentrovaných mixech s různou koncentrací MgCl2 – pro lepší optimalizaci Vaší PCR reakce.

Vzorky polymerázy i Master mixů jsou samozřejmostí!

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Pokud u nás zakoupíte tři ELISA kity od společnosti Ray Biotech a použijete v objednávce slevový kód, třetí kit budete mít zdarma!

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Antigen CD20 je neglykosylovaný fosfoprotein, který je exprimován na normálních a maligních lidských B buňkách a předpokládá se, že působí jako receptor během aktivace a diferenciace B buněk. Spolu s CD79a je CD20 jedním z nejdůležitějších markerů pro identifikaci novotvarů z B-buněk. Např. je CD20 exprimován ve velké většině případů B-buněčné leukémie/lymfomu.

více informací
Úvod do dekalcifikace

Úvod do dekalcifikace

Dekalcifikace popisuje techniku ​​odstraňování minerálů z kosti nebo jiné kalcifikované tkáně, aby bylo možné připravit kvalitní parafínové řezy, které si zachovávají všechny základní mikroskopické prvky. Dekalcifikace se provádí po důkladném zafixování vzorku a před rutinním zpracováním do parafínu. V tomto článku je popsána základní struktura kosti a jsou uvedeny technické možnosti pro přípravu řezů. Je zde diskutován postup pro dekalcifikaci a úspěšné monitorování procesu, a jsou také uvedeny některé oblíbené možnosti ve výběru reagencií.

více informací