Stability TAG Technology

vytvořeno: 30.7.2018

Stability TAG Technology umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

  • perfektní kvalita při laboratorní teplotě
  • reakční nastavení nevyžaduje led
  • produkty mohou být zasílány bez ledu – ušetříte náklady

Stability TAG Technology

Všechny enzymy produkované společností Solis BioDyne jsou výjimečně stabilní při pokojové teplotě díky specifickým genetickým modifikacím – TAG stabilita. TAG stabilita zvyšuje dobu životnosti polypeptidů a jejich toleranci k teplotě v širokém měřítku beze změny vlastností polypeptidu samotného. Po skladování při pokojové teplotě po dobu jednoto měsíce nebyla detekována žádná změna aktivity enzymů. Stabilita TAG Technology je nyní aplikována na všechny produkty Solis BioDyne enzymy, end-point Master Mixy a qPCR mixy.


Testováno na řadě proteinů

Stabilizační efekt TAG stability byl testován na řadě proteinů zahrnující Taq DNA polymerázu, reverzní transkiptázu, inhibitor transkriptázy, inhibitor RNasy, hEPO, PCNA, pyrofosfatázu a hLIF.

TAG stabilita neovlivňuje vlastnosti proteinu

Řada testů s proteiny stabilizovanými technologií TAG prokázala, že stabilizace nemá na vlastnosti proteinu žádný vliv. Například, byla provedena pluripotence v ES buňkách v průběhu cílení genů (gene targeting) pomocí Stability TAG-hLIF; amplifikace DNA pomocí Stability TAG-Taq DNA polymerázy (FIREPol® DNA Polymerase) byla provedena za stejné účinnosti a přesnosti s běžnou Taq.

Skladování při pokojové teplotě neovlivňuje účinnost enzymů

Všechny produkty byly testovány na stabilitu při pokojové teplotě. Toto může být ilustrováno s porovnáním výkonu mezi testy skladovanými při -20°C a stejnými produkty, které byly skladovány při pokojové teplotě po dobu 4 týdnů. Nebyly zjištěny žádné detekovatelné změny účinnosti 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix (Obrázek A) nebo FIREScript reverse transcriptase (Obrázek B) po 4 týdnech skladování při pokojové teplotě.

 

Dlouhodobá stabilita při -20°C

Navíc k vynikající stabilitě při laboratorní teplotě, vykazují enzymy Solis BioDyne výjimečnou dlouhodobou trvanlivost. Dokonce po 18 letech poskytuje naše první šarže FirPol® DNA Polymerase uspokojivé výsledky v PCR (Obrázek C).

Obrázek C

Patentovaná technologie

Nyní byl v EU udělen Patent EP2501716, Složení pro zvýšení polypeptidové stability a aktivity, a podobné metody. Patent je publikován v Evropském patentovém Bulletinu 21/04/15!

 

Polymeráza

 

HotStart Polymeráza

 

Enzymy nabízíme i ve výhodných předmíchaných 5x koncentrovaných mixech s různou koncentrací MgCl2 – pro lepší optimalizaci Vaší PCR reakce.

Vzorky polymerázy i Master mixů jsou samozřejmostí!

Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
5 tipů pro lepší počítání buněk

5 tipů pro lepší počítání buněk

Počítání buněk je únavná práce, kterou je potřeba dělat řádně, ať už v průmyslu nebo na akademické půdě, ať už ručně nebo automatizovaně. Ve všech případech potřebujete obdržet důvěryhodné výsledky, abyste mohli dále pokračovat ve své práci.

více informací
Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Tento článek má za cíl vysvětlit rozdíly mezi mikroskopem se širokým zorným polem (WF) a konfokálním mikroskopem, zejména pak rozdíly mezi zobrazováním a osvětlením mezi oběma těmito systémy. Rovněž se článek zabývá konfigurací mikroskopů se širokým zorným polem, konkrétně použitých světelných drah a problémy se světlem mimo rovinu zaostření.

více informací