Průvodce řešením problémů pro qPCR

vytvořeno: 30.10.2019

Průvodce řešením problémů pro qPCR

ProblémMožné řešení
Nízká nebo žádná fluorescence nebo vysoká hodnota Ct Pokud používáte sondu, může být nekompatibilní, špatně syntetizovaná nebo degradovaná. Zkuste použít různé sondy.

Ověřte, že údaje o fluorescenci jsou shromažďovány ve správném kroku

Postupně prodlužujte dobu nasedání primerů

Postupně snižujte teplotu nasedání primerů

Postupně prodlužujte dobu elongace

Velikost amplikonu by neměla přesáhnout 250 bp

Zvyšte množství templátu

Ujistěte se, že vzorek templátu neobsahuje inhibitory

Znovu purifikujte templát nebo ho rozřeďte

Zkontrolujte, zda používáte správné barvivo kompatibilní s vaší qPCR platformou („ROX“ nebo „bez ROX“)

Navyšte počet PCR cyklů

Ujistěte se, že je přístroj správně nastaven pro váš experiment

Přítomnost fluorescenčního signálu v negativní kontrole (bez templátu) Pravděpodobně se jedná o problém kontaminace. Postupujte podle obecných pokynů, abyste kontaminaci zabránili.
Nespecifická amplifikace Postupně zvyšujte teplotu nasedání primerů.

Dávejte pozor na dimery primerů. V případě potřeby upravte primery

 

Jak čistit optiku mikroskopu

Jak čistit optiku mikroskopu

Čistá optika mikroskopu je pro získání dobrého obrazu nezbytná. Pokud se rozhodnete čistit mikroskop sami, měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili citlivou optiku mikroskopu.

více informací
Dosáhněte přesnějších výsledků při stanovení proteinů pomocí ELISA

Dosáhněte přesnějších výsledků při stanovení proteinů pomocí ELISA

Rádi bychom vás touto cestou upozornili, že u nás lze nyní pořídit ELISA kity výrobců Cloud-Clone a RayBiotech za zvýhodněnou cenu.

více informací
kategorie: imunologie
Imerzní objektivy: Použití oleje, glycerolu nebo vody pro překonání určitých mezí rozlišení

Imerzní objektivy: Použití oleje, glycerolu nebo vody pro překonání určitých mezí rozlišení

Při zkoumání vzorků při vysokém zvětšení pomocí mikroskopu je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Patří mezi ně rozlišení, numerická apertura (NA), pracovní vzdálenost objektivů a index lomu média, kterým je obraz shromažďován čočkou objektivu.

více informací