Průvodce řešením problémů pro qPCR

vytvořeno: 30.10.2019

Průvodce řešením problémů pro qPCR

ProblémMožné řešení
Nízká nebo žádná fluorescence nebo vysoká hodnota Ct Pokud používáte sondu, může být nekompatibilní, špatně syntetizovaná nebo degradovaná. Zkuste použít různé sondy.

Ověřte, že údaje o fluorescenci jsou shromažďovány ve správném kroku

Postupně prodlužujte dobu nasedání primerů

Postupně snižujte teplotu nasedání primerů

Postupně prodlužujte dobu elongace

Velikost amplikonu by neměla přesáhnout 250 bp

Zvyšte množství templátu

Ujistěte se, že vzorek templátu neobsahuje inhibitory

Znovu purifikujte templát nebo ho rozřeďte

Zkontrolujte, zda používáte správné barvivo kompatibilní s vaší qPCR platformou („ROX“ nebo „bez ROX“)

Navyšte počet PCR cyklů

Ujistěte se, že je přístroj správně nastaven pro váš experiment

Přítomnost fluorescenčního signálu v negativní kontrole (bez templátu) Pravděpodobně se jedná o problém kontaminace. Postupujte podle obecných pokynů, abyste kontaminaci zabránili.
Nespecifická amplifikace Postupně zvyšujte teplotu nasedání primerů.

Dávejte pozor na dimery primerů. V případě potřeby upravte primery

 

Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
5 tipů pro lepší počítání buněk

5 tipů pro lepší počítání buněk

Počítání buněk je únavná práce, kterou je potřeba dělat řádně, ať už v průmyslu nebo na akademické půdě, ať už ručně nebo automatizovaně. Ve všech případech potřebujete obdržet důvěryhodné výsledky, abyste mohli dále pokračovat ve své práci.

více informací
Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Tento článek má za cíl vysvětlit rozdíly mezi mikroskopem se širokým zorným polem (WF) a konfokálním mikroskopem, zejména pak rozdíly mezi zobrazováním a osvětlením mezi oběma těmito systémy. Rovněž se článek zabývá konfigurací mikroskopů se širokým zorným polem, konkrétně použitých světelných drah a problémy se světlem mimo rovinu zaostření.

více informací