Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

vytvořeno: 4.5.2021

PSA (klon 35H9)

nordiqc_logo

PSA je marker diferenciace nádorů epitelu prostaty. Klon 35H9 je klonem se stabilně skvělými výsledky v NordiQC. Pokud hledáte myší klon pro jednoduché i dvojité barvení, neuděláte chybu.

 

Rovnoměrnou expresi PSA prokazujeme v normální tkáni prostaty v sekrečních epiteliálních buňkách a prostatických acinech. Epiteliální buňky vykazují gradient barvení s největší intenzitou v jejich apikální části. Bazální buňky, přechodný epitel nebo stromální buňky PSA neexprimují.

Protokoly, které vyhověly kritériím na optimální barvení, byly založeny na pretreatmentu v pH9 a ředění začínalo na 1:100. Klon vyhovuje jak manuálnímu protokolu, tak automatickému zpracování.

 

Kontrolní tkání je hyperplastická prostata, negativní ledvina nebo appendix.

Získejte tuto 15% slevu:

Sleva na tuto protilátku platí v následujících dvou týdnech, tedy v období od 04.05.2021 do 17.05.2021.

Objenávejte na našem e-shopu, nebo přes info@baria.cz

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie je jednou z nejintenzivněji používaných technik v imunologii, která vytváří velké množství dat v krátkém čase. Umožňuje získat informace o markerech buněčného povrchu, buněčných procesech (jako je apoptóza), signálních drahách a mnoha dalších.

více informací
kategorie: imunologie
Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací