Protilátka týdne – CD4 (EP204) – králičí monoklonální protilátka

vytvořeno: 18.6.2021

CD4 (klon EP204) – Zeta Corp.

 

Molekula CD4 je glykoprotein, patřící do nadrodiny imunoglobulinů, která je spojena s rozpoznáváním antigenu HLA II. třídy. CD4 pozitivní T buňky jsou hlavně buňky sekretující cytokiny. Antigen CD4 chybí v nezralých thymocytech a je exprimován během vývoje T-buněk. T-buňky v brzlíku mohou současně exprimovat CD4 a CD8. CD4 je také exprimován na monocytech a buňkách odvozených od monocytů, jako jsou histiocyty a Langerhansovy buňky.

Asi 45% lymfocytů z periferní krve je pozitivních na CD4. Prekurzorové T-lymfoblastické lymfomy variabilně exprimují CD4. Většina zralých T-buněčných lymfomů je CD4 pozitivní, s výjimkou agresivní NK-buněčné leukémie a extranodálních NK / T-buněčných lymfomů. CD4 je také exprimován v histiocytárních sarkomech a histiocytóze z Langerhansových buněk, stejně jako v hemangiomu splenických litorálních buněk.

 

Pozitivní kontrola: tonsila, játra

Buněčná lokalizace: membránová

Optimální barvení jater protilátkou CD4. Endoteliální buňky lemující sinusoidy a Kupfferovy buňky vykazují mírný až silnou membránovou reakci, zatímco jaterní buňky jsou negativní.

 

Kat.č.Produkt PopisVelikost baleníAkční cena bez DPHe-shop
Z2273RTCD4 [ep204]králičí monoklonální protilátka 0.1 ml3 140 Kč koupit
Z2273RSCD4 [ep204]králičí monoklonální protilátka 0.5 ml9 170 Kč koupit
Z2273RLCD4 [ep204]králičí monoklonální protilátka 1 ml12 200 Kč koupit
Z2273RPCD4 [ep204]králičí monoklonální protilátka 7 ml RTU10 400 Kč koupit

Získejte tuto 15% slevu:

Sleva na tuto protilátku platí v následujících dvou týdnech, tedy v období od 16.06.2021 do 29.06.2021.

Objenávejte na našem e-shopu, nebo přes info@baria.cz

Protilátka měsíce – CK7 (klon RN7) – myší monoklonální protilátka

Protilátka měsíce – CK7 (klon RN7) – myší monoklonální protilátka

Distribuce CK 7 je omezena na žlazové a přechodné epitely. Uvádí se, že cytokeratin 7 je hojně exprimován v kultivovaných bronchiálních a mezoteliálních buňkách, ale pouze v nižších hladinách v kultivovaných epidermálních buňkách. Předpokládaná aminokyselinová sekvence tohoto keratinu odhalila výrazný rozdíl mezi tímto keratinem a keratiny typu II exprimovanými v epidermálních buňkách. Cytokeratin 7 byl nalezen u adenokarcinomů plic, prsu, endometria, vaječníků, štítné žlázy a také u karcinomů močového měchýře a chromofobního karcinomu ledvin. Bylo popsáno, že exprese cytokeratinu 7 a cytokeratinu 20 vykazuje charakteristické vzorce pro primární a metastatické adenokarcinomy plic a kolorektálního karcinomu.

více informací
Selekce a vývoj aptamerů

Selekce a vývoj aptamerů

Aptamery, často popisované jako syntetické protilátky, jsou jednovláknové molekuly DNA nebo RNA, které se skládají do sekundárních struktur, a které se mohou vázat na cílové molekuly s vysokou afinitou a specificitou. Mezi jejich aplikace patří: detekční molekuly v analýzách podobných ELISA testu, proteinově specifické barvení tkáně, cílené podávání léků a také léčba makulární degenerace, jenž byla schválena FDA.

více informací
kategorie: imunologie
K-shlukování (K-klastrování)

K-shlukování (K-klastrování)

Přinášíme Vám další článek z oblasti biostatistiky. K-shlukování seskupuje vzorky, které jsou si navzájem nejpodobnější. Jeden shluk (nebo skupina) se tvoří kolem jednoho těžiště (tzv. centroidu); počet centroidů určuje uživatel. Tento test se provádí k profilování vzorků.

více informací
kategorie: Biostatistika