Protilátka týdne – CD4 (EP204) – králičí monoklonální protilátka

vytvořeno: 18.6.2021

CD4 (klon EP204) – Zeta Corp.

 

Molekula CD4 je glykoprotein, patřící do nadrodiny imunoglobulinů, která je spojena s rozpoznáváním antigenu HLA II. třídy. CD4 pozitivní T buňky jsou hlavně buňky sekretující cytokiny. Antigen CD4 chybí v nezralých thymocytech a je exprimován během vývoje T-buněk. T-buňky v brzlíku mohou současně exprimovat CD4 a CD8. CD4 je také exprimován na monocytech a buňkách odvozených od monocytů, jako jsou histiocyty a Langerhansovy buňky.

Asi 45% lymfocytů z periferní krve je pozitivních na CD4. Prekurzorové T-lymfoblastické lymfomy variabilně exprimují CD4. Většina zralých T-buněčných lymfomů je CD4 pozitivní, s výjimkou agresivní NK-buněčné leukémie a extranodálních NK / T-buněčných lymfomů. CD4 je také exprimován v histiocytárních sarkomech a histiocytóze z Langerhansových buněk, stejně jako v hemangiomu splenických litorálních buněk.

 

Pozitivní kontrola: tonsila, játra

Buněčná lokalizace: membránová

Optimální barvení jater protilátkou CD4. Endoteliální buňky lemující sinusoidy a Kupfferovy buňky vykazují mírný až silnou membránovou reakci, zatímco jaterní buňky jsou negativní.

 

Kat.č. Produkt  Popis Velikost balení Akční cena bez DPH e-shop
Z2273RT CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  0.1 ml 3 140 Kč  koupit
Z2273RS CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  0.5 ml 9 170 Kč  koupit
Z2273RL CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  1 ml 12 200 Kč  koupit
Z2273RP CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  7 ml RTU 10 400 Kč  koupit

Získejte tuto 15% slevu:

Sleva na tuto protilátku platí v následujících dvou týdnech, tedy v období od 16.06.2021 do 29.06.2021.

Objenávejte na našem e-shopu, nebo přes info@baria.cz

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací