Protilátka týdne – CD4 (EP204) – králičí monoklonální protilátka

vytvořeno: 18.6.2021

CD4 (klon EP204) – Zeta Corp.

 

Molekula CD4 je glykoprotein, patřící do nadrodiny imunoglobulinů, která je spojena s rozpoznáváním antigenu HLA II. třídy. CD4 pozitivní T buňky jsou hlavně buňky sekretující cytokiny. Antigen CD4 chybí v nezralých thymocytech a je exprimován během vývoje T-buněk. T-buňky v brzlíku mohou současně exprimovat CD4 a CD8. CD4 je také exprimován na monocytech a buňkách odvozených od monocytů, jako jsou histiocyty a Langerhansovy buňky.

Asi 45% lymfocytů z periferní krve je pozitivních na CD4. Prekurzorové T-lymfoblastické lymfomy variabilně exprimují CD4. Většina zralých T-buněčných lymfomů je CD4 pozitivní, s výjimkou agresivní NK-buněčné leukémie a extranodálních NK / T-buněčných lymfomů. CD4 je také exprimován v histiocytárních sarkomech a histiocytóze z Langerhansových buněk, stejně jako v hemangiomu splenických litorálních buněk.

 

Pozitivní kontrola: tonsila, játra

Buněčná lokalizace: membránová

Optimální barvení jater protilátkou CD4. Endoteliální buňky lemující sinusoidy a Kupfferovy buňky vykazují mírný až silnou membránovou reakci, zatímco jaterní buňky jsou negativní.

 

Kat.č. Produkt  Popis Velikost balení Akční cena bez DPH e-shop
Z2273RT CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  0.1 ml 3 140 Kč  koupit
Z2273RS CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  0.5 ml 9 170 Kč  koupit
Z2273RL CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  1 ml 12 200 Kč  koupit
Z2273RP CD4 [ep204] králičí monoklonální protilátka  7 ml RTU 10 400 Kč  koupit

Získejte tuto 15% slevu:

Sleva na tuto protilátku platí v následujících dvou týdnech, tedy v období od 16.06.2021 do 29.06.2021.

Objenávejte na našem e-shopu, nebo přes info@baria.cz

25% sleva na vybrané ELISA kity společnosti Proteintech

25% sleva na vybrané ELISA kity společnosti Proteintech

Začněte nový rok úsporně a využijte lednovou nabídku společnosti Proteintech! Až do konce února můžete získat 25% slevu na vybrané ELISA kity a produkty pro separaci buněk.

více informací
7 způsobů, jak studovat fosforylaci proteinů

7 způsobů, jak studovat fosforylaci proteinů

Fosforylace proteinů je nejlépe prozkoumaná posttranslační modifikace. Může měnit strukturu, funkci a interakce proteinů. Fosforylace jako taková hraje klíčovou roli prakticky ve všech buněčných procesech ve stavu homeostáze i nemoci, včetně přenosu signálu, buněčného cyklu, diferenciace, proliferace, metabolismu, motility a smrti. Pochopení specifických míst a úrovně fosforylace je pro pochopení buněčné signalizace a fenotypu velmi důležité. V tomto článku je diskutováno a porovnáváno sedm výzkumných nástrojů pro studium fosforylace proteinů.

více informací
kategorie: imunologie
Celá pravda o Real-Time PCR – 2. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 2. část

Ve druhé části naší série o real-time PCR probereme různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací