Blog o produktech a přístrojích pro výzkum, zdravotnictví a průmysl

TOP protilátky – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka p40 může být použita jako alternativní marker bazálních buněk/myoepiteliálních buněk, které mají stejnou citlivost a specifitu jako protilátka p63...

více informací
TOP protilátky – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátk

TOP protilátky – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátk

Protein p63, homolog tumor-supresorového p53, je vysoce exprimován v bazální nebo progenitorové vrstvě mnoha epiteliálních tkání. p63 je detekován v bazálních buňkách prostaty v normálních prostatických žlázách a PIN. U adenokarcinomu prostaty je však negativní...

více informací
TOP protilátky – Cytokeratin 5 (klon EP24) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – Cytokeratin 5 (klon EP24) – králičí monoklonální protilátka

Cytokeratin 5 je protein s molekulovou hmotností 58 kD. Nachází se v mnoha nekeratinizujících vrstvevnatých dlaždicových epitelech nebo v bazálních buňkách žláz ...

více informací
TOP protilátky – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

AMACR (P504S) je esenciálním enzymem při β-oxidaci mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vysoká exprese proteinu AMACR (P504S) byla prokázána v adenokarcinomu prostaty.

více informací