Blog o produktech a přístrojích pro výzkum, zdravotnictví a průmysl

TOP protilátky – PSA (klon EP109) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – PSA (klon EP109) – králičí monoklonální protilátka

Prostatický specifický antigen (PSA) je členem skupiny serinových proteáz. Syntetizuje se v duktálním a acinárním epitelu prostaty a difunduje do séra. Objevuje se v normální, hyperplastické a maligní tkáni prostaty...

více informací
TOP protilátky – NKX3.1 (klon EP356) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – NKX3.1 (klon EP356) – králičí monoklonální protilátka

NKX3.1 je jedním z genů z rodiny homeoboxu NK-3 a jeho několika izoforem. Předpokládá se, že působí jako transkripční faktor a jako transkripční represor, který vykazuje specifickou expresi v prostatě a varlatech...

více informací
TOP protilátky – ERG (klon EP111, stejný jako EPR3864) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – ERG (klon EP111, stejný jako EPR3864) – králičí monoklonální protilátka

U karcinomu prostaty může být genový lokus ERG podroben chromosomální translokaci s genem transmembránového proteázového serinu 2 regulovaným androgenem (TMPRSS2), což vede k expresi onkoproteinu TMPRSS2-ERG; nového diagnostického markeru rakoviny prostaty...

více informací
TOP protilátky – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka p40 může být použita jako alternativní marker bazálních buněk/myoepiteliálních buněk, které mají stejnou citlivost a specifitu jako protilátka p63...

více informací
TOP protilátky – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátk

TOP protilátky – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátk

Protein p63, homolog tumor-supresorového p53, je vysoce exprimován v bazální nebo progenitorové vrstvě mnoha epiteliálních tkání. p63 je detekován v bazálních buňkách prostaty v normálních prostatických žlázách a PIN. U adenokarcinomu prostaty je však negativní...

více informací
TOP protilátky – Cytokeratin 5 (klon EP24) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – Cytokeratin 5 (klon EP24) – králičí monoklonální protilátka

Cytokeratin 5 je protein s molekulovou hmotností 58 kD. Nachází se v mnoha nekeratinizujících vrstvevnatých dlaždicových epitelech nebo v bazálních buňkách žláz ...

více informací
TOP protilátky – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

TOP protilátky – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

AMACR (P504S) je esenciálním enzymem při β-oxidaci mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vysoká exprese proteinu AMACR (P504S) byla prokázána v adenokarcinomu prostaty.

více informací