Blog o produktech a přístrojích pro výzkum, zdravotnictví a průmysl

Pipetovací špičky PakGent

Pipetovací špičky PakGent

Přinášíme do Vaší laboratoře pipetovací špičky s filtrem: - universální - klasické i s nesmáčivým povrchem - prodloužené Špičky skladem k okamžité expedici, vzorky k vyzkoušení Vám rádi dodáme.

více informací
Vzdálený odběr vzorků: doplněk k telemedicíně

Vzdálený odběr vzorků: doplněk k telemedicíně

V posledních letech zaznamenal zdravotnický průmysl rostoucí zájem a rozšiřování implementace telemedicíny a vzdálených možností zdravotní péče. Probíhající pandemie COVID-19 způsobila rychlejší přijetí těchto postupů. Například americká Centers for Medicare and Medicaid Services rozšířila rozsah telemedicínských služeb, které hradí, aby pomohla rozšířit přístup k této formě péče a k technologiím, které umožňují virtuální, vzdálenou interakci se systémem zdravotní péče [1]. Telemedicína a vzdálený odběr vzorků by mohly umožnit, aby se zdravotnické služby, které by jinak mohly zůstat z důvodu pandemie nebo z jiných důvodů neprovedeny, i tak dostaly k pacientům.

více informací
KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

Buněčné kultury savců slouží jako nedocenitelný nástroj v buněčné biologii již několik desetiletí. Monovrstvy adherentních buněk pěstovaných na plochých a tuhých dvojrozměrných (2D) substrátech, jako je polystyren nebo sklo, se vyvinuly jako hlavní opora v konvenčních systémech buněčných kultur. Dvourozměrné studie buněčných kultur hrály klíčovou roli při prohlubování našeho chápání vývojové biologie, morfogeneze tkáně, mechanismů nemocí, objevu léků, produkce bílkovin ve velkém měřítku, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Současně se také objevilo množství nedostatků spojených se systémy 2D kultur, zejména s ohledem na jejich neschopnost napodobovat podmínky in vivo a poskytovat fyziologickou relevanci.

více informací
Polarizační kontrast

Polarizační kontrast

Polarizační mikroskopie se rutinně používá v materiálových vědách a geologii k identifikaci minerálů na základě jejich charakteristických lomových vlastností a barev. V biologii a patologii se polarizační mikroskopy běžně používají k identifikaci nebo zobrazení dvojlomných struktur, jako jsou krystaly či cizorodé látky, nebo pro zobrazení celulózy v buněčných stěnách rostlin a škrobových zrn.

více informací
Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie je speciální formou světelné mikroskopie. Využívá schopnost fluorochromů emitovat světlo po excitaci světlem určité vlnové délky. Požadované proteiny mohou být značeny fluorochromy pomocí konjugovaných protilátek nebo přímým značením fluorescenčními proteiny (např. GFP). Toto umožňuje stanovit distribuce jediného druhu molekuly, jeho množství a jeho lokalizace uvnitř buňky. Kromě toho mohou být prováděny studie o kolokalizaci a interakcích, koncentraci iontů pozorovaných pomocí reverzibilně vázajících barviv, například Ca2+ a fura-2 (kyselina aminopolykarboxylová), a o buněčných procesech, jako je endocytóza a exocytóza. Pomocí fluorescenční mikroskopie je také možné zobrazovat částice v superrozlišení.

více informací
Potýkáte se často u metody ELISA s těmito problémy?

Potýkáte se často u metody ELISA s těmito problémy?

Enzymová imunosorbentní analýza, taktéž známá jako ELISA nebo EIA, je metoda určená k detekci a kvantifikaci rozličných látek, jako jsou peptidy, proteiny, protilátky a hormony. Identifikace látky je provedena pomocí specifických protilátek na základě barevné změny. Při testu ELISA je antigen zpravidla imobilizován na pevném povrchu a poté zkombinován s protilátkou, jež je označena enzymem.

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka týdne – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka týdne – p40 (klon ZR8) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka p40 může být použita jako alternativní marker pro rozlišení adenokarcinomu prostaty vs. benigních prostatických žláz a pro stanovení intraduktálního karcinomu prsu vs. invazivního duktálního karcinomu prsu.

více informací
Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie je jednou z nejintenzivněji používaných technik v imunologii, která vytváří velké množství dat v krátkém čase. Umožňuje získat informace o markerech buněčného povrchu, buněčných procesech (jako je apoptóza), signálních drahách a mnoha dalších.

více informací
kategorie: imunologie
Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

PSA je marker diferenciace nádorů epitelu prostaty. Klon 35H9 je klonem se stabilně skvělými výsledky v NordiQC. Pokud hledáte myší klon pro jednoduché i dvojité barvení, neuděláte chybu. 

více informací