Multiplexové stanovení cytokinů

kategorie: imunologie
vytvořeno: 14.10.2018

 

Kompletní servis pro Vás

✔ Data pro Vaší publikaci ve světových časopisech

✔ Podklady pro závěrečnou zprávu

✔ Rychlé a spolehlivé výsledky

✔ Bez nutnosti zavádět nové metody

 

Nové techniky jako cDNA microarrays umožnily analyzovat genovou expresi. Avšak mnohé buněčné funkce jsou vykonávány proteiny. Proto hraje analýza proteomického profilu a interakcí jednotlivých proteinů klíčovou roli. Cytokiny jsou definovány jako signální proteiny zabezpečující komunikaci na úrovni mezibuněčné interakce, lišící se od klasických hormonů nebo neurotransmiterů. Hrají roli v procesech zánětu, apoptózy, imunity, angiogeneze, buněčného růstu a diferenciace. Ovlivňují mnohé procesy jako například nádorového bujení, obezitu, kardiologická onemocnění a zánětlivé procesy.

Cytokinová array má oproti klasické ELISA metodě mnohé přednosti. Díky této metodě získáte více dat z méně vzorků. Protilátková array Vám poskytne globální pohled na cytokinovou produkci a zvyšuje tím šanci na nalezení klíčových faktorů, mechanizmů onemocnění nebo biomarkerů spojených s buněčnou signalizací. Předností je vyšší citlivost a širší rozpětí detekce pomocí fluorescenčního záření. Tato semikvantitativní array je zvláště vhodná pro širší profilování cytokinů a velice dobře slouží jako selekční nástroj pro zacílení v dalších krocích projektu. Rádi Vám pomůžeme nalézt vhodnou array a poradíme s navržením experimentu. Data získáte do 2-4 týdnů od sběru vzorků.

Naše služba zahrnuje:

  • vyzvednutí vzorků na suchém ledu
  • laboratorní zpravování metodou Protilátkové Arraye
  • skenování protilátkového čipu na přístroji GenePix 4000
  • získání hodnot množství cytokinů ve vzorcích
  • zaslání výsledků vExcelové tabulce, grafy standardních křivek
  • vpřípadě zájmu konzultaci o dalším postupu a následných experimentech

Díky speciálnímu SW je možné získat rychle spolehlivé výsledky

 

Označené protilátky nesou fluorescenční signál, který je snímán skenerem

 

Přístroj GenePix 4000 může skenovat až 4 skla najednou.

 

Máte zájem? Jednoduše pošlete nezávaznou poptávku

 

Příklad výsledků:

 

Výběr nejlepších protilátek: Biocare Medical

Výběr nejlepších protilátek: Biocare Medical

Podívejte se na bližší informace ke každé ze 4 vybraných protilátek a zjistěte, proč jsme tento klon vybrali, jaká je pro něj nejvhodnější kontrola a obvyklý barvící protokol.

více informací
kategorie: imunohistochemie
Technika zalévání zmrazené tkáně

Technika zalévání zmrazené tkáně

Tento článek popisuje systém zalévání tkání pro přípravu zmrazených řezů. Metoda se od běžného zalévaní na terče liší a je vhodná zejména pro tenké vzorky a tam, kde je nežádoucí větší skrajování tkáně.

více informací
kategorie: histopatologie
Trápí vás MYKOPLAZMA? Máme pro vás řešení

Trápí vás MYKOPLAZMA? Máme pro vás řešení

Kontaminace kultivovaných buněk mykoplazmou je hlavním problémem jak v základním výzkumu, tak v průmyslové výrobě. Až 87 % buněčných linií může být kontaminováno mykoplazmou. Na rozdíl od bakteriálních nebo houbových kontaminací nelze mykoplazmatické kontaminace detekovat vizuálně.

více informací