Jak zacházet s přístroji v době sníženého provozu

Vážení zákazníci,

Rozšíření nového koronaviru do naší republiky vede v posledních týdnech k příjímání řady opatření za účelem zastavení jeho šíření.

Tato opatření k zastavení koronaviru mají řadu dopadů. To platí jak pro nás jako dodavatele, tak samozřejmě pro laboratoře. Vidíme, že mnoho chirurgických zákroků je odloženo, což znamená, že dodávky pacientských vzorků pro patologie stagnují.

Uvědomujeme si, že to s největší pravděpodobností znamená, že zařízení ve vaší laboratoři bude v nadcházejícím období používáno méně a možná vůbec. V důsledku toho může trvat několik dní a možná i týdnů, než budou tato zařízení opět zapotřebí v provozu.

Abychom předešli riziku selhání těchto zařízení během opětovného uvedení do provozu, rádi bychom vám předali následující instrukce:

Mikrotom

Žádná zvláštní opatření.
Tip: Pokud mikrotom nepoužíváte delší dobu, můžete univerzální držák kazet demontovat a dočasně jej umístit do termostatu. Roztavení parafínu tak umožní hladký pohyb mechanismu až bude opět používán.

Kryostat

Pokud je přítomno; Vypněte chlazení vzorku.
Tip: Pokud se nástroj nebudete používat po dlouhou dobu (více než 14 dní), zvažte jeho úplné vypnutí. Otevřete okno a odstraňte všechny zátky pro odtok vody.
Pokud je přítomen; Vyjměte filtr vysavače a po odmrazení vyprázdněte kondenzační láhev. Veškerý nahromaděný prach v mřížkách na boku lze odstranit tvrdým kartáčem.

Tkáňový procesor (Pearl, ASP200 / 300, ASP6025 a PELORIS)

Pokud je to možné, nechte tkáňová procesor v provozu. Vnitřní ventily se tak automaticky pravidelně aktivují, čímž se zabrání poruchám.

Mějte na paměti, že během dlouhé odstávky z provozu se kontaminace přítomná v lahvích s reagenciemi pomalu
usadí a může se shlukovat. To může způsobit poruchy po uvedení přístroje opět do provozu. Doporučujeme proto vyčistit lahve s reagenciemi a reagencie vyměnit.

Pokud je třeba tkáňový procesor vypnout, nejprve vypněte software a teprve poté vypněte stroj pomocí vypínače.
Poznámka: Před použitím vezměte v úvahu dobu tání parafinu.

Barvící a montovací automaty

Pokud není automat používán, odstraňte chemikálie a vymyjte nádoby na reagencie. Zbytková činidla se odpaří a zanechají rezidua, která jsou obtížně odstranitelná.
Poznámka: uzavřete také vodovodní kohoutek!

Jehlu montovacího automatu vložte do xylenu. Tím zabráníte zaschnutí montovacího média uvnitř jehly.

Zalévací linka

Žádná zvláštní opatření.
Poznámka: Před použitím vezměte v úvahu dobu tání parafinu.

Imunoautomat

Žádná zvláštní opatření.
Vyčistěte vypouštěcí otvory v SSA malým štětcem. Viz také kapitola 12 Čištění a údržba v příručce.

IP tiskárna na skla a kazety

Pokud je to možné, měly by být tyto přístoje ponechány v chodu. Pokud necháte tiskárny zapnuté, zajistíte, že inkoust v systému pravidelně cirkuluje, což zabraňuje poškození tiskové hlavy.
Nezapomeňte na trvanlivost nainstalované inkoustové kazety.

Další informace naleznete v příručkách k přístrojům v různých jazycích na webové stránce Leica Biosystems (www.leicabiosystems.com).

Nakonec vám všem přejeme mnoho úspěchů a zdraví v tomto podivném období.

Pokud máte ohledně výše uvedeného nějaké dotazy nebo nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás!

S přátelským pozdravem,

Tým servisní podpory Leica Biosystems

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací