Jak se před koronavirem chránit v histopatologické laboratoři
a jak dezinfikovat

vytvořeno: 22.4.2020

Jak se před koronavirem chránit v histopatologické laboratoři, a jak dezinfikovat

I v souvislosti s rozšířením naší nabídky o produkty na detekci koronaviru se několik z vás, našich zákazníků, na nás obrátilo s prosbou o radu, jak postupovat při dezinfekci pracoviště, nástrojů a přístrojů v histopatologické laboratoři v období šíření nákazy Covid-19.

Naše aplikační specialistka proto udělala rešerši WHO a ECDC dokumentů (odkazy najdete na konci článku), a vše si navíc ověřila u našich spřátelených laboratoří. Díky tomu Vám nyní přinášíme informace o způsobech ochrany a dezinfekce v histopatologických laboratořích. Řada procesů je naštěstí v laboratořích již v běžném provozu zavedena, tudíž je potřeba je pouze posílit.

Protože se na nás informace o novém koronaviru valí ze všech stran, není nutné se o něm dále rozepisovat. Místo toho se pojďme soustředit čistě na praktické informace. Jistě je potřeba vyšetřit bioptické vzorky pozitivních pacientů či potenciálně infekčních. Pro postup, jak omezit expozici laboratorního personálu, se vycházelo ze zkušeností s epidemiemi SARS a MERS.

Každá laboratoř by měla provést vlastní posouzení rizik, aby bylo zajištěno, že je schopna bezpečně provádět standardní vyšetření.

Obecná opatření v histologické laboratoři

Pro manipulaci s potenciálně infekčním vzorkem stanovila WHO seznam kritérií, kde mimo jiné doporučuje, aby zdravotničtí pracovníci, kteří shromažďují vzorky, používali vhodné osobní ochranné prostředky, tj. ochranu očí, chirurgickou ústenku, plášť s dlouhým rukávem a rukavice. Pokud je vzorek odebírán postupem generujícím aerosol (např. FNAB, BAL), měl by personál nosit respirátor, s normou ekvivalentní FFP2 nebo vyšší. Personál laboratoře i sanitáři přinášející vzorky by měli být předem prakticky proškoleni v postupech dekontaminace pro případy, že by se materiál např. vylil. Tímto způsobem se při takových nehodách dá předejít panice. Nádobky se vzorkem by měly být umístěny navíc do trojobalu na biologické vzorky, které mají zvláštní kapsu pro žádanku. Pokud je to možné, měly by se všechny vzorky doručovat osobním rozvozem. K přepravě těchto potenciálně infekčních vzorků není vhodné používat potrubní poštu.

Protože v běžném provozu nemusíme být na používání osobních ochranných prostředků (OOP) zvyklí, přikládáme zásady manipulace s těmito pomůckami, které vyvěsila Hygienická stanice Praha v překladu dokumentu z WHO, kde pomocí obrázků popisuje zcela zásadní dovednost správného nasazování a zejména sejmutí OOP.

COVID-19 zasahuje do způsobu zpracování nativních vzorků, zmražených vzorků, FNAB i laváží. Zpracování nativního materiálu pro zmrazené řezy a FNAB v potvrzených případech COVID-19 by se mělo pokud možno vyhnout. Tam, kde je toto vyšetření nevyhnutné, se doporučuje snížit počet osob, které přijdou do styku se vzorkem na minimum, a veškerá manipulace s nativním materiálem by měla probíhat v certifikovaném bioboxu třídy II (BSC) s dostatečnými OOP – jednorázové rukavice, jednorázová zástěra odolná proti tekutinám, ochrana očí, respirátor FFP2 a vyšší. Pro manipulaci s tímto vzorkem by měl být vyčleněn v týmu tandem z jednoho patologa a jednoho laboranta.

Nebezpečí tvorby aerosolu

ECDC přidalo několik dalších pokynů pro biologickou laboratorní bezpečnost, týkající se laboratorních postupů s možností tvorby aerosolů, např. centrifugace. Tyto práce by měly být prováděny v certifikovaném bioboxu třídy II (BSC). Pro odstřeďování by měl být použit utěsněný rotor. Ideálně by měla být centrifuga přímo v boxu. Pokud to není možné, musí být nakládáno v boxu alespoň s rotorem a zkumavkami (vkládání zkumavek, uzavření a otevírání rotoru). Platí použití OOP viz doporučení WHO.

Zmražené vzorky

Přestože se při obvyklém způsobu krájení zmrazených vzorků na kryostatu při přivřeném krytu nepovažuje riziko vzniku infekčního aerosolu za vysoké, je třeba používat přiměřené OOP. Při zpracování vzorků od suspektních pacientů jsou to jednorázové rukavice odolné proti tekutinám, jednorázová zástěra odolná proti tekutinám, ochrana očí a chirurgická ústenka ​​odolná proti tekutinám.

Standardní biopsie

U standardních biopsií je postup snazší. Formol inaktivuje SARS-CoV v závislosti na teplotě a čase. Při laboratorní teplotě, případně při 37°C, formol významně snížil infekčnost viru 1. den. Dále byla zjištěna inaktivace viru po následujících expozičních časech a teplotách: 90 minut při 56°C, 60 minut při 67°C a 30 minut při 75°C. Teplota parafinu je 56-60°C ve většině histopatologických laboratoří po dobu 2 hodin a více, což by mělo být k inaktivaci dostačující. Je proto pravděpodobné, že tkáňový blok fixovaný ve formolu a zalitý do parafínu má velmi nízké riziko infekčnosti.

Dezinfekce pracoviště

Při dezinfekci pracoviště nestačí jen použít správný dezinfekční roztok, aby bylo dosaženo dostatečného účinku, musí se dodržet i čas působení roztoku. Pro účely dekontaminace se doporučuje použití 0,1% chlornanu sodného (SAVO). U povrchů, které by mohly být poškozeny chlornanem sodným, je pro dekontaminaci po vyčištění neutrálním detergentem zapotřebí použít dezinfekční roztok s min. 70% koncentrací ethanolu. Obecně bylo prokázáno, že dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ethanol, propan-2-ol, propan-1-ol) významně snižují infekčnost obalených virů, jako je SARS-CoV-2, v koncentracích 70 až 80% s expoziční dobou alespoň jedné minuty. Ostatní virucidní prostředky s prokázanou aktivitou proti obaleným virům – 0,5% peroxid vodíku, kvartérní amoniové sloučeniny a fenolové sloučeniny, se považují za účinné, pokud se používají podle doporučení výrobce. Jiná biocidní činidla, jako je 0,05 – 0,2% benzalkoniumchlorid nebo 0,02% chlorhexidin diglukonát, mohou být méně účinné. Dále bylo zjištěno, že tyto viry jsou citlivé na UV záření.

Dekontaminace boxu i kryostatu také vyžaduje tyto OOP a provádí se běžnými postupy – vhodným dezinfekční roztokem s dostatečnou dobou působení a kryostaty vybavené UV dezinfekcí by se měly vysvítit. Dle našeho dodavatele kryostatů Leica je vysvícení komory kryostatu dostačující.

U laboratorního odpadu souvisejícího s COVID-19 postupujte podle standardních postupů.
Závěrem lze říci, že většinu kritérií mají laboratoře zavedeny i v běžném provozu, např. u pacientů s TBC, a proto je většina laborantů zvyklá v obdobném riziku pracovat s ochrannými pomůckami. Vzhledem k tomu, že se však jedná o nové onemocnění, je nastavena ochrana osob na vyšší úroveň.

Pokud ve vaší histopatologické laboratoři nyní používáte přístroje méně než obvykle, nebo dokonce vůbec, můžete se podívat na náš článek: Jak zacházet s přístroji v době sníženého provozu. (Jak zacházet s přístroji v době sníženého provozu)

Pro detekci koronaviru a desinfekci laboratoří máme vše potřebné:

Produkty pro odběr, transport a spotřební materiál

Produkty pro stanovení přítomnosti Coronaviru pomocí molekulárně-genetických metod (kvantitativní PCR)

Produkty pro stanovení protilátek proti Coronaviru pomocí imunologických metod

Desinfekční prostředky

Reference:

https://www.rcpath.org/uploads/assets/936cee34-9f87-4cd8-af326efacc32aa74/RCPath-advice-on-histopathology-frozen-sections-and-cytology-FNA-during-infectious-disease-outbreaks.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01478885.2020.1734718

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support

http://www.szu.cz/tema/prevence/odpady-kanalizace

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Seznamte se s platformou Incucyte společnosti Sartorius a zjistěte, ve které variantě by byl nejvhodnější pro Vaši laboratoř!

více informací
Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Srdečně Vás zveme na workshop a prezentaci Sartorius Octet N1 v pondělí 7.11.2022 v Hradci Králové a workshop a prezentaci Incucyte a Octet ve středu 9.11.2022 v Praze.

více informací
Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Stolní pipetor Corning Lambda EliteMax Benchtop Pipettor je poloautomatický, cenově dostupný a snadno použitelný manipulátor kapalin pro laboratorní stoly, které jsou omezené na prostor, ale vyžadují výkon a schopnost provádět vysokokapacitní screeningy pro velké objemy testů. Více se dočtete v následujícím textu.

více informací