Automatizované počítačky buněk: otevřené vs. uzavřené systémy

Automatizované počítačky buněk: otevřené vs. uzavřené systémy

Manuální počítání buněk je často časově náročné a snadno se při něm chybuje, zejména pokud výzkumný pracovník pracuje s velkým počtem vzorků. Lidské vnímání definice buňky, jakož i chyby ředění a pipetování, jsou běžnými úskalími při manuálním počítání buněk. Přestože manuální počítání poskytuje zpočátku nižší počáteční náklady, čas strávený počítáním buněk, jakož i chyby způsobené tímto procesem, mohou vést k vyšším dlouhodobým nákladům spojeným s prací.

Automatizované počítačky buněk nabízejí alternativu k manuálnímu počítání a umožňují vyšší přesnost. Prakticky všechny automatizované počítačky buněk jsou uzavřené systémy, které poskytují určitou úroveň ochrany před vlivy prostředí, které mohou ovlivnit konečnou analýzu. Otevřené systémy však mohou být flexibilnější a mohou tak být pro výzkum hodnotnějším nástrojem. Otevřené automatizované systémy pro počítání buněk mohou při práci s buněčnými kulturami vykazovat delší životnost, vyšší účinnost a potenciálně méně dlouhodobých nákladů.

Pro nejlepší volbu automatické počítačky buněk je tudíž potřeba porozumět výhodám obou systémů.

Výhody otevřených počítaček buněk

Místo použití pouze specifických částí počítací komůrky umožňuje otevřený systém úplnější analýzu celé počítací mřížky. Rozšířená analýza větší oblasti tudíž umožňuje vyšší přesnost ve srovnání s uzavřeným zařízením.

Otevřené systémy také nevyžadují jednorázové pomůcky a lze je použít s jakýmkoli standardním hemocytometrem, což snižuje potřebu nákupu dalších nástrojů a materiálů. Proto je otevřený systém nákladově efektivnější než uzavřený systém.

Mezi výhody otevřené automatické počítačky buněk tak patří časová úspora, dále schopnost prohlížet větší oblast počítací komůrky a méně nebo žádné pomůcky na jedno použití.

Výhody uzavřeného systému

Navzdory potenciální nevýhodě související s náklady mohou uzavřené systémy poskytovat dodatečnou ochranu před vnějšími vlivy, jako jsou buňky z blízko stojících roztoků, viry nebo bakterie, které se mohou náhodně dostat do systému. Potenciální riziko vnější kontaminace se může značně lišit v závislosti na laboratorních podmínkách.

Otevřené systémy jsou také náchylnější ke ztrátám média, zatímco uzavřený systém pomáhá médium udržovat a snižuje pravděpodobnost kontaminace. Kontaminace vzorku buněk může vést k nesprávné vizualizaci buněk a následně k chybám při počítání buněk.

Některé uzavřené počítačky buněk obsahují další modul, který vyžaduje použití fluorescence, což je vlastnost, která se obvykle nepředpokládá v otevřených počítačkách. Fluorescence pomáhá buňky vizualizovat a poskytuje jasný přehled o počtu buněk.

Otevřené vs. Uzavřené počítačky buněk

Uzavřené systémy obvykle vyžadují materiál na jedno použití, což může zvýšit náklady spojené s experimentem.

Uzavřené automatické počítačky buněk nemusí být vždy tak rentabilní ve srovnání s otevřenými systémy nebo dokonce s manuálním počítáním. Přesto jsou uzavřené systémy pravděpodobně jedním z nejrozšířenějších typů automatických počítaček buněk tam, kde je nezbytné přesné počítání buněk.

Corning Cell Counter: Automatická počítačka buněk s otevřeným systémem

Počítačka buněk Corning je v současnosti jedinou automatickou počítačkou, která je zcela otevřená.

V souladu s funkcí otevřeného systému umožňuje Corning Cell Counter operátorovi pohybovat počítací komorou, což usnadňuje počítání ve více oblastech. Tento systém navíc využívá celou mřížku pro počítání a umožňuje větší zorné pole, což poskytuje přesnější výsledek o celkovém počtu buněk vzorku.

Systém Corning Cell Counter provádí jedno měření rychleji než jiné automatické počítačky buněk a dokáže analyzovat obrázky rychleji. Toto zařízení pro vizualizaci a počítání buněk může ve skutečnosti poskytnout jediné měření za méně než dvě sekundy, v závislosti na typu počítače použitého během zobrazovacího procesu. Díky tomu mohou výzkumníci svůj čas využít na důležitější experimentální úkoly.

Jako automatická počítačka buněk vypočítá Corning Cell Counter průměrnou koncentraci buněk, střední hodnotu, standardní odchylku a rychle a přesně zobrazí obrázky počítaných buněk.

Ve srovnání s jinými automatickými počítači buněk, které používají algoritmy a vyžadují zpracování malým palubním počítačovým systémem, lze Corning® Cell Counter připojit k notebooku, počítači nebo tabletu s operačním systémem Windows®.

Chcete vědět více o Cell Counteru Corning?

Více informací naleznete v našem článku – Corning® Cell Counter

 

 

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací