Automatizované počítačky buněk: otevřené vs. uzavřené systémy

Automatizované počítačky buněk: otevřené vs. uzavřené systémy

Manuální počítání buněk je často časově náročné a snadno se při něm chybuje, zejména pokud výzkumný pracovník pracuje s velkým počtem vzorků. Lidské vnímání definice buňky, jakož i chyby ředění a pipetování, jsou běžnými úskalími při manuálním počítání buněk. Přestože manuální počítání poskytuje zpočátku nižší počáteční náklady, čas strávený počítáním buněk, jakož i chyby způsobené tímto procesem, mohou vést k vyšším dlouhodobým nákladům spojeným s prací.

Automatizované počítačky buněk nabízejí alternativu k manuálnímu počítání a umožňují vyšší přesnost. Prakticky všechny automatizované počítačky buněk jsou uzavřené systémy, které poskytují určitou úroveň ochrany před vlivy prostředí, které mohou ovlivnit konečnou analýzu. Otevřené systémy však mohou být flexibilnější a mohou tak být pro výzkum hodnotnějším nástrojem. Otevřené automatizované systémy pro počítání buněk mohou při práci s buněčnými kulturami vykazovat delší životnost, vyšší účinnost a potenciálně méně dlouhodobých nákladů.

Pro nejlepší volbu automatické počítačky buněk je tudíž potřeba porozumět výhodám obou systémů.

Výhody otevřených počítaček buněk

Místo použití pouze specifických částí počítací komůrky umožňuje otevřený systém úplnější analýzu celé počítací mřížky. Rozšířená analýza větší oblasti tudíž umožňuje vyšší přesnost ve srovnání s uzavřeným zařízením.

Otevřené systémy také nevyžadují jednorázové pomůcky a lze je použít s jakýmkoli standardním hemocytometrem, což snižuje potřebu nákupu dalších nástrojů a materiálů. Proto je otevřený systém nákladově efektivnější než uzavřený systém.

Mezi výhody otevřené automatické počítačky buněk tak patří časová úspora, dále schopnost prohlížet větší oblast počítací komůrky a méně nebo žádné pomůcky na jedno použití.

Výhody uzavřeného systému

Navzdory potenciální nevýhodě související s náklady mohou uzavřené systémy poskytovat dodatečnou ochranu před vnějšími vlivy, jako jsou buňky z blízko stojících roztoků, viry nebo bakterie, které se mohou náhodně dostat do systému. Potenciální riziko vnější kontaminace se může značně lišit v závislosti na laboratorních podmínkách.

Otevřené systémy jsou také náchylnější ke ztrátám média, zatímco uzavřený systém pomáhá médium udržovat a snižuje pravděpodobnost kontaminace. Kontaminace vzorku buněk může vést k nesprávné vizualizaci buněk a následně k chybám při počítání buněk.

Některé uzavřené počítačky buněk obsahují další modul, který vyžaduje použití fluorescence, což je vlastnost, která se obvykle nepředpokládá v otevřených počítačkách. Fluorescence pomáhá buňky vizualizovat a poskytuje jasný přehled o počtu buněk.

Otevřené vs. Uzavřené počítačky buněk

Uzavřené systémy obvykle vyžadují materiál na jedno použití, což může zvýšit náklady spojené s experimentem.

Uzavřené automatické počítačky buněk nemusí být vždy tak rentabilní ve srovnání s otevřenými systémy nebo dokonce s manuálním počítáním. Přesto jsou uzavřené systémy pravděpodobně jedním z nejrozšířenějších typů automatických počítaček buněk tam, kde je nezbytné přesné počítání buněk.

Corning Cell Counter: Automatická počítačka buněk s otevřeným systémem

Počítačka buněk Corning je v současnosti jedinou automatickou počítačkou, která je zcela otevřená.

V souladu s funkcí otevřeného systému umožňuje Corning Cell Counter operátorovi pohybovat počítací komorou, což usnadňuje počítání ve více oblastech. Tento systém navíc využívá celou mřížku pro počítání a umožňuje větší zorné pole, což poskytuje přesnější výsledek o celkovém počtu buněk vzorku.

Systém Corning Cell Counter provádí jedno měření rychleji než jiné automatické počítačky buněk a dokáže analyzovat obrázky rychleji. Toto zařízení pro vizualizaci a počítání buněk může ve skutečnosti poskytnout jediné měření za méně než dvě sekundy, v závislosti na typu počítače použitého během zobrazovacího procesu. Díky tomu mohou výzkumníci svůj čas využít na důležitější experimentální úkoly.

Jako automatická počítačka buněk vypočítá Corning Cell Counter průměrnou koncentraci buněk, střední hodnotu, standardní odchylku a rychle a přesně zobrazí obrázky počítaných buněk.

Ve srovnání s jinými automatickými počítači buněk, které používají algoritmy a vyžadují zpracování malým palubním počítačovým systémem, lze Corning® Cell Counter připojit k notebooku, počítači nebo tabletu s operačním systémem Windows®.

Chcete vědět více o Cell Counteru Corning?

Více informací naleznete v našem článku – Corning® Cell Counter

 

 

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Seznamte se s platformou Incucyte společnosti Sartorius a zjistěte, ve které variantě by byl nejvhodnější pro Vaši laboratoř!

více informací
Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Srdečně Vás zveme na workshop a prezentaci Sartorius Octet N1 v pondělí 7.11.2022 v Hradci Králové a workshop a prezentaci Incucyte a Octet ve středu 9.11.2022 v Praze.

více informací
Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Stolní pipetor Corning Lambda EliteMax Benchtop Pipettor je poloautomatický, cenově dostupný a snadno použitelný manipulátor kapalin pro laboratorní stoly, které jsou omezené na prostor, ale vyžadují výkon a schopnost provádět vysokokapacitní screeningy pro velké objemy testů. Více se dočtete v následujícím textu.

více informací