Novinky z oblasti - molekulární biologie

Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Pokud se zabýváte či se chystáte zabývat genovou expresí, určitě jste již narazili na pojmy ‘sekvenování transkriptomu’ (RNA-seq) a ‘kvantitativní PCR’ (real-time PCR). Ačkoli se základní principy těchto dvou technik liší, obě mohou z jakéhokoliv typu vzorku poskytnout informace o množství (absolutním nebo relativním) izolovaného mRNA.

více informací
Techniky transfekce pro vakcíny založené na spike proteinu

Techniky transfekce pro vakcíny založené na spike proteinu

Alternativou k vývoji kolektivní imunity proti viru SARS-CoV-2 je vývoj vakcíny, která by lidi ochránila před rizikem vývoje závažných případů onemocnění.

více informací
Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

RNA interference je stále oblíbenou metodou genového inženýrství, která je určena k cílenému útlumu exprese studovaných genů...

více informací
Stability TAG Technology

Stability TAG Technology

Umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

více informací