Novinky z oblasti - kmenové buňky

KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

Buněčné kultury savců slouží jako nedocenitelný nástroj v buněčné biologii již několik desetiletí. Monovrstvy adherentních buněk pěstovaných na plochých a tuhých dvojrozměrných (2D) substrátech, jako je polystyren nebo sklo, se vyvinuly jako hlavní opora v konvenčních systémech buněčných kultur. Dvourozměrné studie buněčných kultur hrály klíčovou roli při prohlubování našeho chápání vývojové biologie, morfogeneze tkáně, mechanismů nemocí, objevu léků, produkce bílkovin ve velkém měřítku, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Současně se také objevilo množství nedostatků spojených se systémy 2D kultur, zejména s ohledem na jejich neschopnost napodobovat podmínky in vivo a poskytovat fyziologickou relevanci. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Žádný problém spojený s buněčnými kulturami není tak všeobecně rozšířený jako ztráta kultury v důsledku kontaminace. Všichni pracovníci a všechny laboratoře pracující s buněčnými kulturami tuto zkušenost mají. Kontaminace kultury může být biologická nebo chemická, viditelná nebo neviditelná, destruktivní nebo vypadající neškodně. Ve všech případech však nepříznivě ovlivňuje jak použití vaší buněčné kultury, tak kvalitu výzkumu. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Buněčná kultura podobná systému in vivo: Vliv 3D technologií na aplikace založené na buňkách

Buněčná kultura podobná systému in vivo: Vliv 3D technologií na aplikace založené na buňkách

Téměř všechny buňky in vivo jsou usídlené v extracelulární matrix (ECM), která má složitou 3D architekturu. Tyto buňky interagují se sousedními buňkami pomocí biochemických spojů. Proto je logické, že prostředí buněčné kultury, které není schopno napodobit tuto strukturu a organizaci, může mít svá omezení. Buňky pěstované v plochém 2D prostředí často vykazují zhoršené vlastnosti, co se týče buněčné morfologie, životaschopnosti, diferenciace a proliferace.

více informací
Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Výrazy „sféroid“ a „organoid“ jsou něco jako džem a marmeláda. Jistě. Jejich názvy mají podobný význam, často se zaměňují a většinou si vystačíte, ať už použijete kterýkoliv z nich. Jenže mezi marmeládou a džemem existují výrazné rozdíly v tom, jak jsou vyrobeny a jak chutnají. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Trápí vás MYKOPLAZMA? Máme pro vás řešení

Trápí vás MYKOPLAZMA? Máme pro vás řešení

Kontaminace kultivovaných buněk mykoplazmou je hlavním problémem jak v základním výzkumu, tak v průmyslové výrobě. Až 87 % buněčných linií může být kontaminováno mykoplazmou. Na rozdíl od bakteriálních nebo houbových kontaminací nelze mykoplazmatické kontaminace detekovat vizuálně.

více informací
11 aspektů mražení buněk

11 aspektů mražení buněk

Udržování zdravých rostoucích buněčných kultur je náročný a složitý úkol, zejména díky riziku jejich ztráty v důsledku nehod nebo kontaminace. Kromě toho aktivně rostoucí buněčné kultury nejsou statické, ale stejně jako všechny populace mikroorganismů podléhají změnám...

více informací
Selekční antibiotika za akční ceny

Selekční antibiotika za akční ceny

sterilní
bez obsahu endotoxinů
funkčně ověřená a testovaná

více informací
Inovativní povrchy 21. století

Inovativní povrchy 21. století

povrchy usnadňující adhezi
povrchy zabraňující adhezi
speciální povrchy

více informací