Novinky z oblasti - buněčná kultivace

Nejlepší tipy pro zamrazování a rozmrazování buněk pro udržení jejich životaschopnosti

Nejlepší tipy pro zamrazování a rozmrazování buněk pro udržení jejich životaschopnosti

Kryokonzervace je zavedená laboratorní technika používaná k uchovávání buněk a jiného biologického materiálu při teplotě blízké teplotě kapalného dusíku (-196°C). Tento článek pojednává o osvědčených postupech pro zamrazování a rozmrazování buněk, aby byla udržena jejich vysoká životaschopnost.

více informací
Pohled dovnitř buněk pomocí barvení: Barvení organel

Pohled dovnitř buněk pomocí barvení: Barvení organel

Vizualizace vnitřního prostředí organel nám pomáhá pochopit molekulární mechanismy a abnormality v hodnocených buňkách. Kromě toho, že můžeme používat markery proteinů specifických pro jednotlivé organely, můžeme ke studiu organel používat také barviva, která zvýrazní předmětné specializované struktury, a napomohou tak při jejich výzkumu. V tomto příspěvku shrnujeme, jak co nejlépe využít barvení k identifikaci jednotlivých buněčných organel.

více informací
5 věcí, které je potřeba zvážit při výrobě médií pro buněčné kultury (a dalších reagencií) na zakázku

5 věcí, které je potřeba zvážit při výrobě médií pro buněčné kultury (a dalších reagencií) na zakázku

Bez ohledu na velikost či rozsah vaší laboratoře, přijde čas, kdy budete potřebovat řešení na míru pro vaše média, séra nebo reagencie. Široce dostupné a předpřipravené laboratorní produkty se skvěle hodí pro mnoho laboratorních potřeb, vědci ale často zjišťují, že potřebují možnosti šité na míru, pokud produkty ze standardního katalogu zcela nepasují k jejich projektu.

více informací
KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

Buněčné kultury savců slouží jako nedocenitelný nástroj v buněčné biologii již několik desetiletí. Monovrstvy adherentních buněk pěstovaných na plochých a tuhých dvojrozměrných (2D) substrátech, jako je polystyren nebo sklo, se vyvinuly jako hlavní opora v konvenčních systémech buněčných kultur. Dvourozměrné studie buněčných kultur hrály klíčovou roli při prohlubování našeho chápání vývojové biologie, morfogeneze tkáně, mechanismů nemocí, objevu léků, produkce bílkovin ve velkém měřítku, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Současně se také objevilo množství nedostatků spojených se systémy 2D kultur, zejména s ohledem na jejich neschopnost napodobovat podmínky in vivo a poskytovat fyziologickou relevanci.

více informací
10 nejčastějších chyb při počítání buněk

10 nejčastějších chyb při počítání buněk

Někteří vědci stále upřednostňují ruční počítání buněk pomocí hemocytometrů; manuální počítání buněk je však pracné a často jde o neefektivní využití času. Experimenty by měly být prováděny s přesností a precizností, a to platí jak pro sbírání, kvantifikaci, tak i analýzu vzorků buněk.

více informací
Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Žádný problém spojený s buněčnými kulturami není tak všeobecně rozšířený jako ztráta kultury v důsledku kontaminace. Všichni pracovníci a všechny laboratoře pracující s buněčnými kulturami tuto zkušenost mají. Kontaminace kultury může být biologická nebo chemická, viditelná nebo neviditelná, destruktivní nebo vypadající neškodně. Ve všech případech však nepříznivě ovlivňuje jak použití vaší buněčné kultury, tak kvalitu výzkumu.

více informací
Buněčná kultura podobná systému in vivo: Vliv 3D technologií na aplikace založené na buňkách

Buněčná kultura podobná systému in vivo: Vliv 3D technologií na aplikace založené na buňkách

Téměř všechny buňky in vivo jsou usídlené v extracelulární matrix (ECM), která má složitou 3D architekturu. Tyto buňky interagují se sousedními buňkami pomocí biochemických spojů1. Proto je logické, že prostředí buněčné kultury, které není schopno napodobit tuto strukturu a organizaci, může mít svá omezení. Buňky pěstované v plochém 2D prostředí často vykazují zhoršené vlastnosti, co se týče buněčné morfologie, životaschopnosti, diferenciace a proliferace.

více informací
Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Výrazy „sféroid“ a „organoid“ jsou něco jako džem a marmeláda. Jistě. Jejich názvy mají podobný význam, často se zaměňují a většinou si vystačíte, ať už použijete kterýkoliv z nich. Jenže mezi marmeládou a džemem existují výrazné rozdíly v tom, jak jsou vyrobeny a jak chutnají.

více informací
Možnosti počítání buněk s využitím cloudu

Možnosti počítání buněk s využitím cloudu

Zařízení a aplikace na bázi cloudu se staly důležitou součástí našeho každodenního života. Můžeme si díky nim okamžitě poslechnout jakoukoliv skladbu, sledovat nejnovější filmy, sledovat své zdraví pomocí hodinek, sdílet velké soubory a dokonce nám umožňují vzdálenou práci.

více informací
Úvod do živočišných buněčných kultur

Úvod do živočišných buněčných kultur

Buněčné kultury se staly jedním z hlavních nástrojů dnešních přírodních věd. Tento průvodce byl sestaven jako základní úvod do živočišných buněčných kultur.

více informací