Novinky z oblasti - buněčná kultivace

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Základní informace o 3D buněčných kulturách: zmrazování, kultivace a měření organoidů

Základní informace o 3D buněčných kulturách: zmrazování, kultivace a měření organoidů

Práce s 3D buněčnými kulturami, zejména s organoidy, může být fascinující a poučná. Organoidy jsou důležitým nástrojem při modelování nemocí a objevování léků, protože lépe napodobují složení a funkčnost orgánů, čímž vznikají miniaturní in vitro verze in vivo materiálu. Zde uvádíme několik tipů, triků a osvědčených postupů týkajících se zmrazování, kultivace a měření organoidů, které vám pomohou vrhnout se do kultivace 3D buněk ihned.

více informací
Nejlepší postupy pro kryokonzervaci 3D buněk

Nejlepší postupy pro kryokonzervaci 3D buněk

Kryokonzervace buněk a buněčných linií je klíčovou technikou v 3D buněčné kultivaci. Chrání buňky, tkáně, organoidy a další biologické konstrukty pomocí ochlazování buněk na extrémně nízké teploty. Kritický je pro udržení životaschopnosti buněk způsob tvorby ledu a rozmrazování. V tomto příspěvku si o tom povíme víc. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Nejlepší tipy pro zamrazování a rozmrazování buněk pro udržení jejich životaschopnosti

Nejlepší tipy pro zamrazování a rozmrazování buněk pro udržení jejich životaschopnosti

Kryokonzervace je zavedená laboratorní technika používaná k uchovávání buněk a jiného biologického materiálu při teplotě blízké teplotě kapalného dusíku (-196°C). Tento článek pojednává o osvědčených postupech pro zamrazování a rozmrazování buněk, aby byla udržena jejich vysoká životaschopnost.

více informací
Pohled dovnitř buněk pomocí barvení: Barvení organel

Pohled dovnitř buněk pomocí barvení: Barvení organel

Vizualizace vnitřního prostředí organel nám pomáhá pochopit molekulární mechanismy a abnormality v hodnocených buňkách. Kromě toho, že můžeme používat markery proteinů specifických pro jednotlivé organely, můžeme ke studiu organel používat také barviva, která zvýrazní předmětné specializované struktury, a napomohou tak při jejich výzkumu. V tomto příspěvku shrnujeme, jak co nejlépe využít barvení k identifikaci jednotlivých buněčných organel. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
5 věcí, které je potřeba zvážit při výrobě médií pro buněčné kultury (a dalších reagencií) na zakázku

5 věcí, které je potřeba zvážit při výrobě médií pro buněčné kultury (a dalších reagencií) na zakázku

Bez ohledu na velikost či rozsah vaší laboratoře, přijde čas, kdy budete potřebovat řešení na míru pro vaše média, séra nebo reagencie. Široce dostupné a předpřipravené laboratorní produkty se skvěle hodí pro mnoho laboratorních potřeb, vědci ale často zjišťují, že potřebují možnosti šité na míru, pokud produkty ze standardního katalogu zcela nepasují k jejich projektu.

více informací
KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

KULTIVAČNÍ A TESTOVACÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO 3D BUNĚČNÉ KULTURY

Buněčné kultury savců slouží jako nedocenitelný nástroj v buněčné biologii již několik desetiletí. Monovrstvy adherentních buněk pěstovaných na plochých a tuhých dvojrozměrných (2D) substrátech, jako je polystyren nebo sklo, se vyvinuly jako hlavní opora v konvenčních systémech buněčných kultur. Dvourozměrné studie buněčných kultur hrály klíčovou roli při prohlubování našeho chápání vývojové biologie, morfogeneze tkáně, mechanismů nemocí, objevu léků, produkce bílkovin ve velkém měřítku, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Současně se také objevilo množství nedostatků spojených se systémy 2D kultur, zejména s ohledem na jejich neschopnost napodobovat podmínky in vivo a poskytovat fyziologickou relevanci. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
10 nejčastějších chyb při počítání buněk

10 nejčastějších chyb při počítání buněk

Někteří vědci stále upřednostňují ruční počítání buněk pomocí hemocytometrů; manuální počítání buněk je však pracné a často jde o neefektivní využití času. Experimenty by měly být prováděny s přesností a precizností, a to platí jak pro sbírání, kvantifikaci, tak i analýzu vzorků buněk. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Příručka k zvládání a proniknutí do problematiky kontaminace buněčných kultur

Žádný problém spojený s buněčnými kulturami není tak všeobecně rozšířený jako ztráta kultury v důsledku kontaminace. Všichni pracovníci a všechny laboratoře pracující s buněčnými kulturami tuto zkušenost mají. Kontaminace kultury může být biologická nebo chemická, viditelná nebo neviditelná, destruktivní nebo vypadající neškodně. Ve všech případech však nepříznivě ovlivňuje jak použití vaší buněčné kultury, tak kvalitu výzkumu. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací