Novinky z oblasti - Biostatistika

Hierarchické shlukování (klastrování)

Hierarchické shlukování (klastrování)

Hierarchické shlukování charakterizuje, jak podobné (nebo odlišné) jsou vzorky na základě celkového obrazu měření. Skupinami mohou být například pacienti a celkový obraz lze odvodit z proteinové exprese napříč širokým spektrem jednotlivých proteinů. Hierarchické shlukování analyzuje podobnost binárním způsobem začínaje jedním vzorkem.

více informací
kategorie: Biostatistika