BARIA školí své zaměstnance

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: září 2020 až srpen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011781

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance firmy BARIA s.r.o.
Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve
společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních
znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší společnosti.

Klíčové aktivity:
Měkké a manažerské dovednosti

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.