<<< Fluoroforem konjugovaná streptavidin/avidinová činidla    obsah     Sekundární a terciální detekční činidla  >>>

Anti-streptavidin a anti-avidinová protilátková činidla

Použití biotinylovaných anti-streptavidinových nebo biotinylovaných anti-avidinových protilátek je ideálním přístupem ke zvýšení citlivosti v (strept) avidin/biotinových detekčních systémech. Tyto protilátky se vážou na streptavidin nebo avidin prostřednictvím obou svých vazebných míst pro antigen a kovalentně vázaných zbytků biotinu. Po první aplikaci streptavidinu nebo avidinu konjugovaného s fluoroforem je signál amplifikován inkubací s biotinylovaným anti-streptavidinem nebo biotinylovanou protilátkou proti avidinu. Po této inkubaci následuje druhá inkubace se streptavidinem nebo avidinem konjugovaným s fluoroforem. Tento vícevrstvý přístup akumulujte více fluoroforů v cílovém místě a může poskytovat vícenásobnou amplifikaci.

Amplifikace biotinylovaného anti-avidinu a biotinylovaného anti-streptavidinu je ideální pro následující aplikace:

Imunofluorescence / Imunohistochemie
In situ hybridizace
Microarray metody
ELISA
Blot

Biotinem-konjugovaná sonda specifická k centromeře lidského chromozomu 1 detekovaná pomocí Texas Red® Avidin DCS, Biotinylovaný Anti-Avidin a Texas Red® Avidin DCS (červená). Montováno do VECTASHIELD Mounting Medium s DAPI (modrá).

Biotinem-konjugovaná sonda specifická k centromeře lidského chromozomu 1 detekovaná pomocí Fluorescein Avidin DCS, Biotinylovaný Anti-Avidin a Fluorescein Avidin DCS (žlutozelená Montováno do VECTASHIELD Mounting Medium s Propidium jodidem (červená).
Produkt                                             Biotin                           Nekonjugovaný            DyLight 488                DyLight 549
Anti-Streptavidin BA-0500 SP-4000 SP-4488 SP-4549
Anti-Avidin BA-0300

<<< Fluoroforem konjugovaná streptavidin/avidinová činidla    obsah     Sekundární a terciální detekční činidla  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz